Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

    Ja til miljøgate Kockhaugvegen

    Trondheim, Trøndelag
    Ja til miljøgate Kockhaugvegen
    Opprettet: 16.02.2017 av Ingrid Utne
    Sluttdato for signering: 16.03.2018
    Det bør utredes om Kockhaugvegen på strekningen Skovgård - Askeladdvegen kan bli miljøgate, stengt for gjennomkjøring for andre enn beboere, kollektivtrafikk og syklister. De store, nye utbyggingene i Trondheim øst, for eksempel på Overvik, kan føre til økt trafikk på Kockhaugvegen (FV950) og forringe bomiljøet i nærområdet Jakobsli - Charlottenlund. Dette er i strid med målene i Miljøpakken, Bymiljøavtalen og Trondheim kommune hvor all trafikkvekst skal være miljøvennlig. En miljøgate vil føre til: -Økt trafikksikkerhet for gående og syklende, inkludert hundrevis av skole-elever som krysser Kockhaugvegen på vei til og fra Charlottenlund barne- og ungdomssskoler. -Konkurransefortrinn for kollektivtransport, fordi gjennomkjøringstrafikken må bruke E6. -Bedre trafikkavvikling ved Skovgårdkrysset. -Bedre kobling mellom fjord og marka for den vedtatte grøntkorridoren i området. -Bedre tilgang til friområdet Chamonix. -Bedre bomiljø langs Kockhaugvegen. -Mindre behov for støyskjerming.
    311 av 300 underskrifter
    Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

    6 kommentarer:

    Ingrid Utne

    Tirsdag 14.03.2017
    Selv om vi har nådd 300 signaturer, så er det slik at "jo flere underskrifter - jo bedre"! Jf. Richard Sanders kommentar nederst. Det er også greit med en "buffer" om noen signaturer skulle vise seg å bli underkjent. Gode kommentarer :-).

    James Donnelly

    Mandag 13.03.2017
    Stadig flere biler står i kø fra E6 til Ranheim fabrikken. Det er sikkert mange som kjører gjennom Skovgård/Kockhaugvegen som snarvei for å unngå E6 exit linjen. Vi støtter veien som miljøgate som forsvar mot økende biltrafikk gjennom Skovgård til Ranheim/Reppe/Malvik osv.

    Christoffer Worsøe

    Fredag 10.03.2017
    Dere bør samtidig legge inn et forslag om rundkjøring i krysset ved dyrelegen. Dette vil lette trafikkavviklingen ned fra Skovgård. Da trenger lysreguleringen i Skovgårdkrysset kun regulere overgang for fotjengere.

    Viviann Midtsian Hanssen

    Fredag 10.03.2017
    Utrolig flott, hvis denne veien kan gjøres om til en miljøgate. Slik som den fungerer idag, er den veldig utrygg for skolebarna våre.

    Kristian Moksnes

    Fredag 10.03.2017
    Det er viktig å få regulert vekk gjennomgangstrafikken fra Skovgård. Miljøgate virker som en flott måte å gjøre det på. Stå på!

    Richard Liodden Sanders

    Onsdag 22.02.2017
    Dette er en flott sak, en glede å støtte. Siden Kockhaugvegen er fylkesveg, det er flott om man når 500 stemmer, så kan det fremmes for både bystyret og fylkesutvalget.

    Legg til kommentar