Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til miljøgate Kockhaugvegen

  Trondheim, Sør-Trøndelag
  Ja til miljøgate Kockhaugvegen
  Opprettet: 16.02.2017 av Ingrid Utne
  Sluttdato for signering: 16.03.2018
  Det bør utredes om Kockhaugvegen på strekningen Skovgård - Askeladdvegen kan bli miljøgate, stengt for gjennomkjøring for andre enn beboere, kollektivtrafikk og syklister. De store, nye utbyggingene i Trondheim øst, for eksempel på Overvik, kan føre til økt trafikk på Kockhaugvegen (FV950) og forringe bomiljøet i nærområdet Jakobsli - Charlottenlund. Dette er i strid med målene i Miljøpakken, Bymiljøavtalen og Trondheim kommune hvor all trafikkvekst skal være miljøvennlig. En miljøgate vil føre til: -Økt trafikksikkerhet for gående og syklende, inkludert hundrevis av skole-elever som krysser Kockhaugvegen på vei til og fra Charlottenlund barne- og ungdomssskoler. -Konkurransefortrinn for kollektivtransport, fordi gjennomkjøringstrafikken må bruke E6. -Bedre trafikkavvikling ved Skovgårdkrysset. -Bedre kobling mellom fjord og marka for den vedtatte grøntkorridoren i området. -Bedre tilgang til friområdet Chamonix. -Bedre bomiljø langs Kockhaugvegen. -Mindre behov for støyskjerming.
  311 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  6 kommentarer:

  Ingrid Utne

  Tirsdag 14.03.2017
  Selv om vi har nådd 300 signaturer, så er det slik at "jo flere underskrifter - jo bedre"! Jf. Richard Sanders kommentar nederst. Det er også greit med en "buffer" om noen signaturer skulle vise seg å bli underkjent. Gode kommentarer :-).

  James Donnelly

  Mandag 13.03.2017
  Stadig flere biler står i kø fra E6 til Ranheim fabrikken. Det er sikkert mange som kjører gjennom Skovgård/Kockhaugvegen som snarvei for å unngå E6 exit linjen. Vi støtter veien som miljøgate som forsvar mot økende biltrafikk gjennom Skovgård til Ranheim/Reppe/Malvik osv.

  Christoffer Worsøe

  Fredag 10.03.2017
  Dere bør samtidig legge inn et forslag om rundkjøring i krysset ved dyrelegen. Dette vil lette trafikkavviklingen ned fra Skovgård. Da trenger lysreguleringen i Skovgårdkrysset kun regulere overgang for fotjengere.

  Viviann Midtsian Hanssen

  Fredag 10.03.2017
  Utrolig flott, hvis denne veien kan gjøres om til en miljøgate. Slik som den fungerer idag, er den veldig utrygg for skolebarna våre.

  Kristian Moksnes

  Fredag 10.03.2017
  Det er viktig å få regulert vekk gjennomgangstrafikken fra Skovgård. Miljøgate virker som en flott måte å gjøre det på. Stå på!

  Richard Liodden Sanders

  Onsdag 22.02.2017
  Dette er en flott sak, en glede å støtte. Siden Kockhaugvegen er fylkesveg, det er flott om man når 500 stemmer, så kan det fremmes for både bystyret og fylkesutvalget.

  Legg til kommentar