Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til miljøgate Kockhaugvegen

  Trondheim, Sør-Trøndelag
  Ja til miljøgate Kockhaugvegen
  Opprettet: 16.02.2017 av Ingrid Utne
  Sluttdato for signering: 16.03.2018
  Det bør utredes om Kockhaugvegen på strekningen Skovgård - Askeladdvegen kan bli miljøgate, stengt for gjennomkjøring for andre enn beboere, kollektivtrafikk og syklister. De store, nye utbyggingene i Trondheim øst, for eksempel på Overvik, kan føre til økt trafikk på Kockhaugvegen (FV950) og forringe bomiljøet i nærområdet Jakobsli - Charlottenlund. Dette er i strid med målene i Miljøpakken, Bymiljøavtalen og Trondheim kommune hvor all trafikkvekst skal være miljøvennlig. En miljøgate vil føre til: -Økt trafikksikkerhet for gående og syklende, inkludert hundrevis av skole-elever som krysser Kockhaugvegen på vei til og fra Charlottenlund barne- og ungdomssskoler. -Konkurransefortrinn for kollektivtransport, fordi gjennomkjøringstrafikken må bruke E6. -Bedre trafikkavvikling ved Skovgårdkrysset. -Bedre kobling mellom fjord og marka for den vedtatte grøntkorridoren i området. -Bedre tilgang til friområdet Chamonix. -Bedre bomiljø langs Kockhaugvegen. -Mindre behov for støyskjerming.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.