Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  30-grense i hele Dramsvegen

  Tromsø, Troms
  30-grense i hele Dramsvegen
  Opprettet: 18.05.2017 av Anders Baardsgaard
  Sluttdato for signering: 18.06.2017
  Tromsø kommune har i sin sykkelstrategi [1] satt Dramsvegen på førsteplass for prioritering av sykkeltrasé. Nå er våren her, og der er på tide å sette igang! 23.mai arrangerer Borgtun bydelsråd en markering ved toppen av Grøholtvegen, for å promotere 30 km/t som fartsgrense i hele Dramsvegen. Vi oppfordrer alle som er enig i formålet til å møte opp i perioden 07:30 – 08:15, evt. bare en del av tida. Dramsvegen skal bli hovedferdselsåre for gående og syklister mellom sentrum og Breivika, altså mellom byens største boligområde og byens største arbeidsplass. Man kan se for seg mange tiltak for å legge til rette for dette, men et opplagt sted å begynne er å innføre 30-grense på hele strekningen. Fordeler med redusert fartsgrense: - fartsforskjellen mellom sykler og kjøretøy reduseres, og forbikjøringspresset minker (ved 25 km/t vil også el.sykler "miste motorkraft") - skadepotensialet ved evt. ulykker reduseres betydelig - veien blir mindre attraktiv for gjennomkjøring, fordi det tar lengre tid; og mindre trafikk medfører lavere risiko og bedre miljø - mindre støy, og mindre støv når det er tørt Et pussig poeng er at Dramsvegen idag ligger som en trafikkbarriere gjennom boligområdet Borgtun, med sin blanding av 30- 40- og 50-grenser. Det er 30-soner på begge sider som oppheves der andre veier krysser Dramsvegen. Praktisk sett trenger man bare å skru ned trafikkskilt når man innfører 30-grense -- det er ikke behov for å sette opp noen nye. På vegne av styret i Borgtun bydelsråd, Anders Baardsgaard [1] Sykkelstrategi for Tromsø 2016 - 2026: http://sykkelbyentromso.no/wp-content/uploads/2016/05/Sykkelstrategi-Troms%C3%B8-2016-2026-pr-140416.pdf
  128 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Uenig Tromsøværing

  Mandag 22.05.2017
  Eller jegvetikke sette 50 grense og forkjørsvei, lage sykkelfelt ved høyre side og gangfelt ved venstre side. Slik slipper vi å irritere sjåfører med å sinke farten med 10/20 km/t og istedet setter opp 10/20 km/t noen steder. Men jeg hører allerede "Å nei, folk blir å kjøre på hverandre og kræsje masse!". Det nei. Som regel vil høyere hastigheter øke potensialet for større skader, ofte dødelige. Dette gjelder spesielt for økninger omkring 50->70km/t på en 50km/t vei. De fleste fartsgrenser i Tromsø (og Norge generelt) er ganske greie, med noen unntak. I motsetning vil ofte en reduksjon av fartsgrenser IKKE gi reduksjon i antall skadde. Førere vil enten ikke redusere, eller redusere farten i mindre grad. De er nødvendigvis ikke enige i den nye fartsgrensen og vil kjøre det som man selv vil kunne se veien ann for. (For eksempel: http://vtrc.virginiadot.org/rsb/RSB16.pdf) En vei som til denne dag gir meg arg er strekket rundt Fagereng, Kvaløyaveien. Dette er en vei i høyere standard enn strekket på motsatt side, med gode oppmerkede gangfelt og lite trafikk. Her er altså veien 30km/t. Denne veien burde være 50 eller 60 km/t lett. Men nei, her bor noen kommuneaspiranter med noen barn som kanskje en gang i livet kunne tenke seg å krysse veien. Gud forby noen kjører forbi i mer enn gangfart. Det man oppnår med å redusere fartsgrensen er å kriminalisere flere sjåfører som enten kjører på vane, ikke er enige eller ikke velger å følge slike forslag som dette. Det er veldig dårlig gjort, mener nå jeg. Mange vil bruke argumenter som "bruk sykkelen" eller "sykkel er bra for miljøet og mosjon". Det dere glemmer er slik som at det ble brukt ekstra ressurser i vinter på snørydding i Dramsveien. Så all den "Miljøgevinsten" gikk i spinn på at veien skulle være åpent for sykkelister. "Whops, det tenkte vi ikke på." Sykkelen har veldig lite å gjøre langs en veibane ment for bil. Per def. skal sykkelen følge veitrafikkloven som all annen ferdsel, men følger også reglene for veitrafikk (ikke gående). Dermed vil hver eneste sykkelist som sykler forbi biler til høyre, sykler på rødt lys og sykler langs gangfelt være i strid med loven. I tillegg er det teknisk sett ulovlig å kjøre sykkel langs enhver veiakse med 40 eller 50 km/t, da ingen sykler kan holde slik hastighet langs vei FORSVARLIG (etter min mening). Dette vil da være i strid med §6 - Fartsregler under vegtrafikkloven. Hvis de da ikke velger å gå av veien når det kommer biler bak er det sterkt brudd på §3 - Grunnregler for trafikk. De er rett og slett grovt uaktsom, viser lite varsomhet for resten av trafikken og er lite hensynsfull mot billister eller andre som ferder i trafikken. Jeg vet ikke med mange, men så langt det går vil jeg som sykkelist velge å bruke gangfeltet. Kanskje det bare var slik jeg ble oppdratt. Aldri følt det så veldig lurt som myk traffikkant å bevege meg som omlag 100kg mot et par tonn metall i høy hastighet. Jeg må ha gått glipp av et eller annet suverenitetsprinsipp som alle andre sykkelister fikk. I tillegg er ulempene for alle andre trafikkanter en sykkelister og gående sett på som fordeler. - Fartsforskjellen minskes: Nei, billistene kriminaliseres fordi de er uenige og uvillige til å følge nye regler som ikke er rett. De straffes fordi dere skal være suverenitet. - Skadepotensiale reduseres: Ja, ved at sjansen økes. Høyere fart = Høyere bruk av sansene. Lavere fart = sløvere sjåfører og økende sjanse for hendelser. - Mindre attraktiv for gjennomkjøring: Oja, en ulempe for billisten igjen. Men dette fører til økt bilnivå på andre veier, dermed mer kø og mer utslipp. Dårligere veier rundt øya da flere bruker dem. Dermed må det økt vedlikehold. Med andre ord, flytt problemet i stedet for en løsning. - Bedre for miljøet: Igjen, flyttet problemet og økt skadeomfang på miljø ved at veien må vedlikeholdes for sykkelister osv. - Mindre støy: Igjen, billister skvises ut og problemet forflyttes til andre. Men det er ikke problem for de som bor i Dramsvegen lengre, så hvorfor skal dere bry dere. - Mindre støv: Så dere slutter å strø sand på vinteren fremover? Forbud mot sykkelister med piggdekk på vinteren? Avgift på sykkelister med piggdekk? Nei? Da gjelder ikke poenget. Til sist: "mindre attraktiv for gjennomkjøring". EN VEI FOR BILER, MINDRE ATTRAKTIV FOR GJENNOMKJØRING?! HVA!? Når eide sykkelistene denne veien? Inb4 innlegget slettes fordi "ikke enig med vårs".

  Legg til kommentar