Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krav om handlingsplan mot barnefattigdom

  Våler, Østfold
  Krav om handlingsplan mot barnefattigdom
  Opprettet: 31.07.2017 av Tore Andersen
  Sluttdato for signering: 30.11.2017
  Ifølge Bufdir lever nå 74 barn i Våler kommune under fattigdomsgrensa. Barnefattigdom i Våler og Norge betyr ikke nødvendigvis at de unge mangler mat og klær. Forskninga viser at barn i fattige familier vanligvis ikke får mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Mange av disse barna får ikke vært med på fritidsaktiviteter, bursdager og reiser. Barn i fattige familier faller generelt lett utenfor det sosiale fellesskapet, og det er selvfølgelig sårt for dem det gjelder. For å løse utfordringene i Våler må kommunen starte med å lage en handlingsplan mot barnefattigdom i Våler. En handlingsplan som både handler om bedre økonomi for familiene det gjelder, og at barna gis de beste vilkår for å oppleve mestring i barnehage, skole og fritid. En plan som krever må det skje noe. Våler SV har vært i dialog med helse- og omsorgsutvalget bl.a. for å få til en handlingsplan. Politisk ledelse mener det ikke er behov for en handlingsplan. Vi ber derfor om din hjelp til å få spørsmålet om handlingsplan politisk behandla. Vi trenger ca. 100 underskrifter for å få til det. På forhånd takk for hjelpa.
  49 av 102 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar