Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Fjerne bestemmelse i kommuneplanens arealdel

  Vestre Toten, Oppland
  Fjerne bestemmelse i kommuneplanens arealdel
  Opprettet: 16.11.2017 av Kim Håkonsen
  Sluttdato for signering: 01.02.2018
  I Vestre Toten kommune finnes det en bestemmelse i kommuneplanen, §2-2, som sier at "Garasje/uthus kan til sammen ikke overstige 50m2". Om vi får nok underskrifter, minst 300, så må kommunestyret behandle denne saken, som søker å få bestemmelsen fjernet. De plikter kun å behandle saken, utfallet kan ikke dikteres. Denne regelen stammer fra en tid der garasje var søknadspliktig. Man kan dermed ikke, på lovlig vis, ha en garasje på 50m2, og en bod i tillegg. I 2015 bestemte regjeringen at man kunne bygge frittliggende bygninger inntil 50m2, uten å søke kommunen. Det er et krav om at bebygd areal på tomten ikke kan overskrides, noe som er regulering god nok på slike bygninger. Intensjonen til regjeringen var å forenkle prosesser for innbyggerne og spare byggesaksavdelingene for unødig arbeid. I Vestre Toten koster det rundt 5000 kroner å søke om en garasje som regjeringen mener ikke skal trenge å være søknadspliktig. Kommunen _skal ikke_ tjene penger på dette gebyret, og beløpet indikerer arbeidsmengden de mener de bruker pr søknad. Det er med andre ord mye å spare i arbeidstimer for kommunen, en kommunen som sliter med økonomien. Det er allikevel åpning for at kommunen kan ha bestemmelser i planverket som hindrer dette, og den som bygger er pliktig til å sjekke dette på forhånd. Dersom man bygger og ikke har sjekket dette, eller sett dette, så er tiltaket ulovlig og kommunen kan kreve det revet. At man ikke har funnet, forstått,misforstått planene, eller har bygget i reell god tro, forandrer ingenting. Alt i alt medfører dette stor sannsynlighet for at det allerede er mange ulovlige tiltak i kommunen, der folk har garasje på 50m2 og feks boder i tillegg. Konsekvensen kan for mange bli stor, når man må rive og tape alle pengene og arbeidstimer som er lagt ned i bygget. Regelen bør altså fjernes da lovverket i seg selv er godt nok for å regulere dette, da krav om å holde seg innenfor tillatt bebygd areal på tomten er mer enn dekkende. Det er ikke lenger behov for kommunal overstyring av slike søknadsunntatte bygninger. Innbyggerne klarer å forholde seg til dette på egen hånd. Håper flest mulig ser at denne typen overstyring fra lokale myndigheter ikke lenger er nødvendig, og signerer på at regelen bør fjernes.
  124 av 264 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  2 kommentarer:

  Kim Håkonsen

  Tirsdag 12.12.2017
  Hei! Takk for alle underskrifter så langt! Det har vært oppe et spørsmål til kommunestyret som har resultert i at utvalg for tekniske plansaker ønsker å revurdere dette punktet i planen. Vi håper de kommer til en god beslutning. Man kan høre spørsmålet her: http://11.simensbakken.no/

  Marius Hilsen

  Torsdag 16.11.2017

  Legg til kommentar