Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerinitiativ vedrørende Kråkerøy-bommene

  Fredrikstad, Østfold
  Innbyggerinitiativ vedrørende Kråkerøy-bommene
  Opprettet: 20.12.2017 av Silje Louise Waters
  Sluttdato for signering: 20.01.2018
  Når bomringen i Fredrikstad kommer, vil beboerne på Kråkerøy få markant høyere utgifter i året. Det er to grunner til det:  - Rabattordningen forsvinner - Man må betale for å kjøre inn i sentrum dersom man skal ut av sentrum, i motsetning til hva som er tilfellet i de andre bydelene. Fordi rabattordningen ikke kan tilbakeføres, ønsker vi at politikerne i Fredrikstad ser på andre muligheter for å hindre at beboerne på Kråkerøy får uforholdsmessig høye bompengeutgifter sammenlignet med resten av byen.  Her er våre forslag: - Snu bommene på Kråkerøy slik at man betaler inn til øya og ikke inn til sentrum. Dette vil gjøre at Kråkerøy-beboerne havner innenfor timesregelen dersom man har kjørt utenfor sentrum.  - Senke makstallet for antall passeringer i måneden og at dette maksantallet regnes inn i ett abonnement per husstand og ikke per kjøretøy.  - Politikerne ser på andre potensielle løsninger.  Vi er ikke imot bompenger, men vi er for en jevn fordeling blant innbyggerne i Fredrikstad. Når den nye bomringen kommer og rabattordningen forsvinner, vil Kråkerøy-beboerne måtte betale opp mot en månedslønn i bompenger dersom man er en alminnelig familie med to biler.  Vi ber om at politikerne lytter til dette. 
  387 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  5 kommentarer:

  Sidsel Haufmann Becken

  Onsdag 27.12.2017
  Jeg mener egentlig at disse bommene burde fjernes ! Det hører ikke noe sted hjemme at man skal betale bompenger for å bevege seg innenfor sentrum i byen! Hva med alle de som faktisk må til Kråkerøy for å komme til tjenester som legevakt, Helsehuset og NAV

  Terje indseth

  Onsdag 20.12.2017
  Men du også kan kjøre billigere med privatbilen din Hans Ingvald.

  Kråkerøy LSU

  Onsdag 20.12.2017
  Hans Ingvald Røed: Vi jobber for at det skal gjelde pr abonnement. Nøyaktig hvordan næringslivet har bomprikker/abonnement for flere kjøretøy, kjenner jeg ikke til.

  Hans Ingvald Røed

  Onsdag 20.12.2017
  Initiativet er godt - men "pr husstand"? Hva da med næringsdrivende og selskaper som har et større antall biler i jevn/ujevn drift hva gjelder antall passeringer - hvordan skal de telles/belastes, i tilfelle? Saken gjelder jo ikke bare private biler - tvert om.

  Kråkerøy Lokalsamfunnsutvalg

  Onsdag 20.12.2017
  Saken er fremmet av Kråkerøy Lokalsamfunnsutvalg og andre interessenter.

  Legg til kommentar