Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ny vurdering av regiontilhørighet

  Kongsvinger, Hedmark
  Ny vurdering av regiontilhørighet
  Opprettet: 12.02.2018 av Øyvind Randmæl-Warpe
  Sluttdato for signering: 12.03.2018
  Flertallet i kommunestyret vedtok i uke 6 at Kongsvinger kommune ønsker å forbli en del av region Innlandet. I forkant av dette har det vært en manglende prosess, innbyggerne har ikke blitt spurt, og næringslivet ikke blitt hørt. Flertallet i kommunestyret har lagt vekt på en rapport fra Telemarksforskning som ikke har vurdert den beste regiontilhørigheten for Kongsvinger kommune, men en samlet vurdering for alle kommuner i Kongsvingerregionen inkludert Åsnes. Når Kongsvinger kommune gjør sin beslutning bør det være basert på fakta om hva som er best for Kongsvinger kommune. Med Sør-Odal sitt vedtak på at de ønsker seg til Viken foreligger det nye opplysninger som bør være relevante for Kongsvinger sin beslutning. Valg av regiontilhørighet er viktig for Kongsvinger i mange år fremover og bør belyses fra flere sider og med større involvering fra innbyggerne. Våre ønsker, oppsummert; 1. Kongsvinger kommune gjør en ny vurdering av regiontilhørighet. 2. Kongsvinger kommune inviterer til en bred og grundig involvering av innbyggerne i forbindelse med valg av regiontilhørighet. 3. Kongsvinger kommune legger vekt på tilbakemeldinger fra innbyggere og næringsliv.
  328 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  7 kommentarer:

  Per Wasa

  Torsdag 15.02.2018
  Politihøyskolen på Sæter: Hvis vi velger Innlandet vil nok lobby-virksomheten fra Viken bli særs tung med hensyn til plassering i Moss.

  Einar Nilsen

  Onsdag 14.02.2018
  Helt klart Akershus, nå får vi tilhørighet til Ahus , og kommunikasjon vei og jernbane går også den veien.

  Per Bergersen

  Onsdag 14.02.2018
  Kongsvinger kommune må til Akershus /Viken ,det er vel riktig vei,

  Mathis Fenne

  Tirsdag 13.02.2018
  Kommunestyret er folkevalgt. Ergo bør folket bestemme. Å gjennomføre dette uten at innbyggerne blir hørt, er galskap og da kjenner ikke kommunestyret sin egen rolle.

  Coenraad A M Hendriks

  Tirsdag 13.02.2018
  Saken trenger en bred diskusjon.

  Louise M Erichsen

  Mandag 12.02.2018
  Kongsvinger kommune bør følge med sitt lokal sykehus !! Vi må til Akerhus . Det er der vi har vårt pasient grunnlag , vi ser også den økte befolkningsteheten. Vi vil også kunne være en sterkere stemme for å kunne videreføre jernbane tilbudet, utdanningstilbudet osv .

  Hans Hanssen

  Mandag 12.02.2018
  Kongsvinger kommune bør innunder Akershus

  Legg til kommentar