Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utbygging Staversletta

  Bærum, Akershus
  Utbygging Staversletta
  Opprettet: 06.05.2018 av Anne Lycke
  Sluttdato for signering: 06.06.2018
  Kommunen har vedtatt å bygge ut Staversletta med 62 rekkehus. Området ligger på det verneverdige Tanumplatået, et kulturlandskap med middelalderkirke og landbruks. Staversletta er en del av dette miljøet og grenser på en side til jordene og på den andre til den fredede kirkeveien fra middelalderen. Vi ønsker en utbygging aom harmonerer bedre med omgivelsene; færre og lavere hus som glir inn i terrenget. Du kan lese mer om saken på Facebook siden til Tanum Vel. Vel'et og naboene vil klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Akershus.
  430 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  3 kommentarer:

  Øyvind Øverli

  Mandag 07.05.2018
  underskrift.

  Henrik Vedeld

  Søndag 06.05.2018
  Felles veiene kommer til å bli fulle av parkerte biler, naivt å tro at folk som kjøper boliger til 7 millioner og oppover kun har en bil. Bra med bolig utbygging, men det er lov for politikere å bruke hodet, er et merkelig sted å tillate så stor gesimshøyde, dette blir ikke pent i lanskapet. Hadde en ikke vist bedre skulle en tro at det var nære relasjoner ute å gikk.

  Elisabeth Aarnes Holth

  Søndag 06.05.2018
  Utbyggingen må modereres. Makshøyde må ned. Dette er en rasering av området, og naboer og hele området blir sterkt berørt med en så massiv og høy bebyggelse!

  Legg til kommentar