Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ruter: vis miljøhensyn la Fornebubeboere gå på de tomme ekspressbussene til og fra sentrum

  Akershus
  Ruter: vis miljøhensyn la Fornebubeboere gå på de tomme ekspressbussene til og fra sentrum
  Opprettet: 08.05.2018 av Camilla Røssaak
  Sluttdato for signering: 08.06.2018
  Fornebu er et område i sterk vekst med stadig flere tilflyttende. I 2014 hadde beboerne en kampanje for å kunne benytte de tomme ekspressbussene til og fra byen slik at bussene hadde belegg begge veier. Oppropet ble avfeid fra Ruter med argumenter som at Fornebu allerede hadde et av de beste kollektivtilbudene i Norge og at reisemulighetene var mange og at tiden det tok ikke kunne påklages. Det ble videre argumentert med at opprettelsen av et slikt tilbud ville gi liten eller ingen gevinst. På dette tidspunktet bodde det i underkant av 2000 mennesker på Fornebu.  I dag, fire år senere bor det over 5000 mennesker på Fornebu. I 2018 har vi fått et dårlige kollektiv tilbud; båten mellom Aker Brygge og Fornebu er nedlagt; og omfattende ruteendringer er foretatt i Bærum kommune fra januar 2017 som har medført færre bussavganger med fulle busser fra Lysaker til sentrum og tilsvarende fulle busser fra Lysaker til Fornebu i rush tiden. Fullt kaos. Er du virkelig uheldig passerer fulle busser forbi deg på Lysaker mot sentrum. At ca 300 ekspressbusser hver uke  kjører tomme til og fra Fornebu, synes vi er uheldig for miljøet. I Ruters miljøstrategi for 2014-2020 står det at "Miljøhensynet er ett av de de to hovedbegrunnelsene for å drive kollektivtrafikk og derfor også for Ruters eksistens. Ruters viktigste bidrag til miljøet er å legge til rette for en utvikling der en stadig større del av de motoriserte reisene skjer kollektivt." Disse målene står i sterk kontrast til utviklingen på Fornebu. Befolkningen på Fornebu øker for hver dag som går, mens kollektivtilbudet har blitt dårligere.  Vi ser også at på grunn av dette mangelfulle og lite fleksible tilbudet fra Ruter velger dessverre mange Fornebubeboere å benytte bilen (ofte en el-bil) fordi den i konkurranse med kollektivtilbudet er en raskere og bedre løsning.  Beboerne på Fornebu ønsker å benytte seg av  de tomme ekspressbussene til byen, og hvis mulig også fra byen i rush tiden. Startpunktet kan være Fornebu V og endestasjon er Oslo S/Bussterminalen. Vi ber derfor Ruter vurdere vårt ønske på nytt da forholdene har endret seg betraktelig siden 2014.  Vi håper Ruter er tro til sin miljøstrategi og tenke fremtidsrettet og klimaklokt hva gjelder transportløsninger på Fornebulandet.
  523 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Anne O. Andersen

  Tirsdag 15.05.2018
  Jeg bruker lenger tid med buss fra Storøya til sentrum enn da jeg bodde i Vollen i Asker. Det går faktisk fortere å sykle... Nå er det på tide at Ruter tar skjeen i en annen hånd og bedrer kollektivtilbudet til Storøya

  Jan Gunnar Breivik

  Tirsdag 15.05.2018
  Ruter er blitt en av våre mest arrogante institusjoner, og så administrasjonsstyrt at selv politikere har problemer med å nå frem. Noe drastisk bør gjøres med institusjonen.

  Øystein Nordtorp

  Mandag 14.05.2018
  Strålende initiativ . Lønn til sjåfør for å kjøre retur til Oslo har de, kostnad på drift av buss likeså. Dette tiltaket ville ikke koste dem noenting, de kan faktisk få flere reisende, noe som tydeligvis ikke har noen betydning. Melkeruta nr 31 som rister seg innover i sentrum er både ukomfortabel og bruker svært lang tid. Ruter, dette er alt for dårlig og helt uforståelig. Etter å ha prøvd Melkerute nr 31 noen ganger fortsetter jeg å suse inn til byen i min elbil. Hvilken forskjell!

  Yago Parrondo

  Mandag 14.05.2018
  Enig

  Legg til kommentar