Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Skolesaken Rana Kommune

  Rana, Nordland
  Skolesaken Rana Kommune
  Opprettet: 13.06.2018 av Peer Solbakken
  Sluttdato for signering: 13.07.2018
  Rådmann, kommunaltjenestemann. Rådmannen er den vanlige tituleringen på øverste sjef for den kommunale administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Som administrasjonssjef skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  Normalt har rådmannen fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan så subdelegeres fra rådmann og ned i den kommunale administrasjonen til sektorledere som for eksempel teknisk sjef eller undervisningssjef, og videre ned til virksomhetsledere som byggesakssjef, rektorer, barnehagestyrere og andre Dette er et utdrag fra store norske leksikon. I skolesaken og nordlandsparken/torget kan man virkelig si at rådmannen forsvarlig har utredet vedtakene som nå skal gjennomføres? Skolesaken er svært lite fremtidsrettet med tanke på befolkningsveksten som er forventet av nettopp politikerne. Sakene har blitt hastet igjennom. Bygg skal rives og brakkerigger settes opp. Er rivningen en hastesak slik at det ikke kan reverseres? Vi må få noen utenfra til hjelp siden våre folkevalgte ikke lytter til sine arbeidsgivere. Denne burde brukes i flere tilfeller. Fjellvettregel #8 Vend i tide, det er ingen skam å snu. Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt. Har forholdene endret seg? Bør du snu? Har noen i følget problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu? Skriv under slik at vi kan få fylket til å vurdere om rådmannen forsvarlig har utredet skolesaken på beste mulighet. Ikke bare for økonomiens del men for barna som skal bruke skolen og for befolkning sin del.
  245 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  3 kommentarer:

  Peer Solbakken

  Onsdag 27.06.2018
  Står vel tydelig i siste del av teksten at vi vil at fylket skal se på saken.

  Espen A. Hagen

  Tirsdag 19.06.2018
  Teksten i dette innbyggerforslaget var noe forvirrende, da det ikke var enkelt å forstå om dette er en sak som ønskes tatt opp av Rana Kommune eller Nordland Fylkeskommune. I tillegg er det vel ikke Nordland fylkeskommune som har noen slags rolle som kontrollinstans overfor kommunene, men Fylkesmannen som har denne rollen. Hadde vært greit med en oppklaring, slik at man vet hva man signerer.

  Peer Solbakken

  Torsdag 14.06.2018
  Hei. Vennligst ikke signer med andre sitt navn. Å føre opp andre på listen en deg selv virker bare mot sin hensikt. Om noen ser at de har blitt ført opp uten samtykket så gi beskjed så skal jeg ta vekk disse.

  Legg til kommentar