Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krav om høring

  Nedre Eiker, Buskerud
  Krav om høring
  Opprettet: 09.08.2018 av Odd Røren
  Sluttdato for signering: 31.12.2018
  Den planlagte sammenslåingen med Drammen og Svelvik har ført til et stort engasjement og mange ubesvarte spørsmål hos innbyggerne i Nedre Eiker. Resultatet av folkeavstemningen i 2016 ble nei til sammenslåing. De folkevalgte hørte på resultatet og vedtok at Nedre Eiker skulle være en egen kommune før de gjorde helomvending. Årsaken til at de folkevalgte snudde var en påstått forverring av den økonomiske situasjonen i rådmannens saksfremlegg i desember. Nå som regnskapene for 2016 og 2017 foreligger ser vi et samlet netto driftsresultat med et overskudd på 139,4 millioner kroner. Vi som signerer kravet om offentlig høring mener at innbyggerne fortjener de svar som en høring kan gi. Er den økonomiske situasjonen forverret siden kommunestyret vedtok at Nedre Eiker skulle være en egen kommune? For mange av innbyggerne oppfattes den økonomiske situasjonen som forbedret. Det kreves en høring hvor administrasjonen, folkevalgte og ekstern ekspertise deltar og gir en forklaring til tallene som resulterte i snuoperasjonen i kommunestyret. Hvis det viser seg at rådmannens påstand om en forverring er feil, da var det ikke grunnlag for å gå bort i fra vedtaket som respekterte resultatet av folkeavstemningen. Vi ser tydelig at det er et stort engasjement rundt prosessen ved at den nye organisasjonen «For Nedre Eiker» er etablert. Vi mener at alle innbyggere fortjener svar i en så stor og historisk viktig avgjørelse det er å avgjøre om en kommune fortsatt skal eksistere eller ikke. Både tilhengere og motstandere av kommunesammenslåing bør se seg tjent med at slike avgjørelser blir fattet på et sannferdig og riktig grunnlag. Kravet om høring er kjent med at investeringsbehovet og lånegjelden i Nedre Eiker ikke endret seg mellom vedtaket om selvstendighet og sammenslåing. Vi vil derfor bli svært forundret om noen folkevalgte velger å bruke det som argumenter i sammenheng med høringen. Hvis det viser seg at kommunes vedtak ble fattet på feil grunnlag, ja da har også Stortinget fattet vedtaket om sammenslåing på feil grunnlag. Da må vedtakene om den planlagte sammenslåingen omgjøres. Vi krever da at kommunestyret i Nedre Eiker tar første skritt.
  1696 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  15 kommentarer:

  Trine Kopperud Brænden

  Lørdag 20.10.2018
  En høring ledet av objektive uhildete personer er det eneste rette! Deltagelse med Representant fra sentralt hold, både fylke og departementet samt jurister vil statuere sakens alvor.

  Roald Waage

  Søndag 23.09.2018
  Hvem skal lede høringen? Politikere? Hvem tjener på sammenslåingen? Folket eller politikerne? Hva koster prosessen med sammenslåingen? Hvilke politikere tjener penger på å sitte i ymse komiteer?

  Torill Smedsrud

  Torsdag 20.09.2018
  Kun sannheten skaper tillit. Mistanke om løgn og utroskap gruser troen på politikere og demokrati, skaper apati og politikerforakt. Ikke forvent at folk skal engasjere seg og bruke stemmeseddelen sin, da stemmen blir grovt utnyttet, basert på rein løgn.

  Narve L. Jensen

  Onsdag 19.09.2018
  Siden de er så vanskelig å få disse kommunetoppene i tale, så må det jo være noe de ikke vil ha frem i lyset, få fakta på bordet !!

  Daniel Welhaven-Overaae

  Onsdag 19.09.2018
  Hele reformen lukter litt må jeg si ...

  Bjørn Olsen

  Torsdag 23.08.2018
  Det er noe som skurrer i denne saken! Viktig å få «trollet» ut i solen! En høring er det eneste rette!

  Wenche Delbæk

  Søndag 19.08.2018
  Fakta må fram.

  Eva Marie Sundby

  Lørdag 18.08.2018
  Meget viktig at sannheten kommer fram

  Tor Horgen Ellingsen

  Lørdag 18.08.2018
  Fakta skal på bordet. Det er viktig at folk får vite hva som egentlig har foregått og hvilke roller rådmann, ordfører og enkelte sentrale politikere har spilt i en svært så merkelig prosess. Det gjelder vårt eget lokalsamfunn, vår framtid og vern om lokaldemokratiet.

  Ingar Grøndahl

  Fredag 17.08.2018
  Les § 49 i Norges Grunnlov siste del og vurder selv. Innbyggerne HAR MAKTA! Ha en herlig uke!!;-)Ingar

  Espen Horgen

  Torsdag 16.08.2018
  Jeg har signert, og ja, er enig om at all fakta må fram.

  Hein Halvorsen

  Lørdag 11.08.2018
  Krav om høring fører til et større problem som må løses, og det er et krav om at noen lytter og det er der folket alltid møter veggen.

  Ivar Abrahamsen

  Fredag 10.08.2018
  Fakta må fram

  Ømur uslu

  Torsdag 09.08.2018
  Få fram saken

  Sissel Hoftun Knudsen

  Torsdag 09.08.2018
  Det er viktig å få fram fakta i denne saken.

  Legg til kommentar