Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi krever at AMS / Smartmålere for forbruk av strøm- og vannforbruk IKKE skal installeres i kommunen!

  Nedre Eiker, Buskerud
  Vi krever at AMS / Smartmålere for forbruk av strøm- og vannforbruk IKKE skal installeres i kommunen!
  Opprettet: 06.10.2018 av Ingar Grøndahl
  Sluttdato for signering: 28.12.2018
  Alle mottakere av energi / strøm i kommunen pålegges å godta installering av AMS / Smartmetere for automatisk avlesning av forbruk av strøm og vann. Denne måleren avgir en type stråling som dessverre påvirker husdyr og mennesker i sin nærhet. Dette godtas IKKE. Selskapene krever at innbyggerne derved skal utsettes for stråling fra samme målerenheter. Norges Grunnlov sier tydelig i diverse paragrafer, at disse IKKE godtas installert. Her følger noen av de aktuelle paragrafene: MOT SMARTMÅLERE står tydelig i Norges Grunnlov, er min opprinnelig overbevisning, MEN LES SELV de viktigste; § 2. (Utdrag;) Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. § 49. (Utdrag) Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. § 92. Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. § 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet. § 112. (Utdrag) Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen. § 113. Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov." §*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ Les så hva du kan finne på Stortinget.no sine hjemmesider; "Om Grunnloven. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike." NB! * NB! * NB! * NB! * NB! *a Energiloven som Olje- og Energidepartementet henviser til samt NVE sine forskrifter henviser til, MÅ DERFOR VIKE! Folkebevegelsen har som MÅL at Norges Grunnlov (unntatt § 115) skal ha sin fulle verdi og funksjon for alle innbyggerne! Vi fortsetter vår reise rundt i landet i tiden fremover. FØLG OSS og møt oss når vi er i ditt nærområde for informasjon, spørsmål og svar! NB! Start en underskriftkampanje i din egen kommune. KREV en folkeavstemning om kommunens innbyggere vil godta / nekte installering slik vi har rett til jfr. § 49 siste avsnitt! Gjerne ta kontakt med undertegnede om du ønsker mer informasjon; gronahl.ingar.56@gmail.com Her er link til Norges Grunnlov; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.