Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi krever at AMS / Smartmålere for forbruk av strøm- og vannforbruk IKKE skal installeres i kommunen!

  Sandefjord, Vestfold
  Vi krever at AMS / Smartmålere for forbruk av strøm- og vannforbruk IKKE skal installeres i kommunen!
  Opprettet: 10.10.2018 av Solveig Koss Gundersen
  Sluttdato for signering: 10.11.2018
  Alle mottakere av energi / strøm i kommunen pålegges å godta installering av AMS / Smartmetere for automatisk avlesning av forbruk av strøm og vann. Denne måleren avgir en type stråling som dessverre påvirker husdyr og mennesker i sin nærhet. Dette godtas IKKE. Selskapene krever at innbyggerne derved skal utsettes for stråling fra samme målerenheter. Norges Grunnlov sier tydelig i diverse paragrafer, at disse IKKE godtas installert. Her følger noen av de aktuelle paragrafene: MOT SMARTMÅLERE står tydelig i Norges Grunnlov, er min opprinnelig overbevisning, MEN LES SELV de viktigste; § 2. (Utdrag;) Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. § 49. (Utdrag) Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. § 92. Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. § 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet. § 112. (Utdrag) Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen. § 113. Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov." §*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ Les så hva du kan finne på Stortinget.no sine hjemmesider; "Om Grunnloven. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike." NB! * NB! * NB! * NB! * NB! *a Energiloven som Olje- og Energidepartementet henviser til samt NVE sine forskrifter henviser til, MÅ DERFOR VIKE! Folkebevegelsen har som MÅL at Norges Grunnlov (unntatt § 115) skal ha sin fulle verdi og funksjon for alle innbyggerne! Vi fortsetter vår reise rundt i landet i tiden fremover. FØLG OSS og møt oss når vi er i ditt nærområde for informasjon, spørsmål og svar! NB! Start en underskriftkampanje i din egen kommune. KREV en folkeavstemning om kommunens innbyggere vil godta / nekte installering slik vi har rett til jfr. § 49 siste avsnitt! Gjerne ta kontakt med undertegnede om du ønsker mer informasjon; gronahl.ingar.56@gmail.com Her er link til Norges Grunnlov; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17
  51 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  3 kommentarer:

  Ingar Grøndahl

  Fredag 19.10.2018
  NB! Postadressen min er blitt feil i innlegget over! Den rette er: grondahl.ingar.56@gmail.com Folkebevegelsen ønsker alle en riktig god fortsettelse av uka med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!;-)Ingar

  Svein W.Kinander

  Fredag 19.10.2018
  Helt enig med Ole Arvid og myndighetene kan ikke påtvinge oss disse Smartmålere når det går på helsa løs!! Grunnloven MÅ gjelde som tar vare på menneskerettighetene. Hvor er demokratiet hen? Det har tydeligvis smuldret bort og dette finner vi oss ikke i. Smartmålerne hører hjemme på HELT ENIG "SKRAPHAUGEN"!! Vi lar oss ikke kue av Olje /Energi dept. og NVE sine bestemmelser.

  Ole Arvid Jakobsen

  Fredag 19.10.2018
  Jeg har blitt torturert nesten hver natt etter tvangsinnstallasjonen av Smartmålere i blokka der jeg bor. Til tross for at jeg har fått fritak hjelper det lite. Jeg ligger i skuddlinjen til en basestasjon og alle naboenes Smartmålere stråler gjennom min leilighet hver natt slik at det er umulig å sove. Jeg har fått problemer med synet, hjernen, hørselen, hjertet etc.etc. Jeg har nå måttet flykte til en hytte som har noe mindre stråling. Jeg har blitt så syk at jeg ikke kan bo i leiligheten min mer. Hvis jeg hadde bodd der lenger nå hadde jeg snart blitt drept av strålingen. Jeg håper at alle Smart(morder)målere havner der den hører hjemme " PÅ SKRAPHAUGEN "

  Legg til kommentar