Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til Smartmålere i Oslo

  Oslo
  Nei til Smartmålere i Oslo
  Opprettet: 11.10.2018 av Per Olav Breivang
  Sluttdato for signering: 28.12.2018
  11.10.2018 av Mick Skjørten Mottaker: Oslo Sluttdato for signering: 28.12.2018 Folkebevegelsen: Vi krever at AMS / Smartmålere for forbruk av strøm- og vannforbruk IKKE skal installeres i Oslo fylke ! Folkebevegelsen. Vi krever at AMS / Smartmålere for forbruk av strøm- og vannforbruk IKKE skal installeres i Oslo fylke ! Opprettet: 11.10.2018 av folkebevegelsen Sluttdato for signering: 28.12.2018 Alle mottakere av energi / strøm i fylke/kommunen pålegges å godta installering av AMS / Smartmetere for automatisk avlesning av forbruk av strøm og vann. Denne måleren avgir en type stråling som dessverre påvirker husdyr og mennesker i sin nærhet. Dette godtas IKKE. Selskapene krever at innbyggerne derved skal utsettes for stråling fra samme målerenheter. Norges Grunnlov sier tydelig i diverse paragrafer, at disse IKKE godtas installert. Her følger noen av de aktuelle paragrafene: MOT SMARTMÅLERE står tydelig i Norges Grunnlov, er min opprinnelig overbevisning, MEN LES SELV de viktigste; § 2. (Utdrag;) Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. § 49. (Utdrag) Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. § 92. Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. § 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet. § 112. (Utdrag) Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen. § 113. Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov." §*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ Les så hva du kan finne på Stortinget.no sine hjemmesider; "Om Grunnloven. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike." NB! * NB! * NB! * NB! * NB! *a Energiloven som Olje- og Energidepartementet henviser til samt NVE sine forskrifter henviser til, MÅ DERFOR VIKE! Folkebevegelsen har som MÅL at Norges Grunnlov (unntatt § 115) skal ha sin fulle verdi og funksjon for alle innbyggerne! Vi fortsetter vår reise rundt i landet i tiden fremover. FØLG OSS og møt oss når vi er i ditt nærområde for informasjon, spørsmål og svar! NB! Start en underskriftkampanje i din egen kommune. KREV en folkeavstemning om kommunens innbyggere vil godta / nekte installering slik vi har rett til jfr. § 49 siste avsnitt! Gjerne ta kontakt med undertegnede om du ønsker mer informasjon; perolavbreivang@live.no Her er link til Norges Grunnlov; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

  2 kommentarer:

  Atle Meszaros

  Søndag 04.11.2018
  Jeg sier nei til smart måler

  Kjetil Kvalvik

  Tirsdag 16.10.2018
  Jeg sier nei til smart måler

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.