Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Forbud mot bruk av salt på kommunale veier i Lier.

  Lier, Buskerud
  Forbud mot bruk av salt på kommunale veier i Lier.
  Opprettet: 30.10.2018 av Kåre Wenger
  Sluttdato for signering: 30.11.2018
  Lier kommune ønsker å fremstå som miljøvennlig og slagordet "Grønne Lier " blir markedsført. Slik det er nå er det langt fra grønt, men skittent. All annen ferdsel enn biltrafikk blir veldig utrivelig. Sykling er lite fristende. Fotgjenger blir sprutet ned og usynlige i mørket. Årsaken til dette er en overdrevet bruk av veisalt i kommunen. Salt blir i utstrakt grad brukt på villaveier og små lokale veier for å fjerne snø. Det skaper mye skitt, ødeleggelse av biler og sykler. I tillegg forårsaker saltet store utslipp i naturen. Utslipp skal i følge forurensnings loven søkes å begrenses og den som slipper ut er ansvarlig for å begrense skaden. Det er gjort svært lite for å begrense saltforbruket i Lier, det ser heller ikke ut til at forurensning loven blir håndhevet. Det finnes ikke ny dokumentasjon som viser at salt gir bedre trafikksikkerhet eller fremkommelighet enn alternativt vedlikehold. Nabo kommune Asker har stoppet saltingen på mange veier. Det bedrer forholdene for syklende og gående. Det gir vesentlig ingen ulempe for biltrafikken. Foreslår primært at Lier kommune innfører generelt forbud mot bruk av salt på alle kommunale veier. Forbudet kan ha unntak ved ekstreme værforhold, som underkjølt regn hvis ikke sand eller grus kan brukes. Det kan også lages en liste med unntak over veier hvor salting kan tillates hvis det er særskilt grunner til det.
  2 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar