Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Den prekære trafikksituasjonen omkring Trosvik skole - et innbyggerinitiativ

  Fredrikstad, Østfold
  Den prekære trafikksituasjonen omkring Trosvik skole - et innbyggerinitiativ
  Opprettet: 15.11.2018 av Marte Ravneng Nilsen
  Sluttdato for signering: 15.01.2019
  Vi er en rekke beboere omkring Trosvik skole som er sterkt bekymret over den stadig mer utrygge trafikksituasjonen i området. Gatene er i utgangspunktet ikke dimensjonert til en omfattende trafikk til og fra Fredrikstads største barneskole med 525 elever, to barnehager, Trosvikbanen med klubbhus for Trosvik Idrettsforening og alle beboerne i et svært tettbygd område. Det bor mange barnefamilier her. Barn leker, sykler og går i dette trafikkbelastede området, som er en av byens mest benyttede skoleveier. Dette har skapt – og skaper flere og flere – farlige situasjoner. Det kan bare være et spørsmål om tid før det skjer en alvorlig ulykke. Med andre ord: Det handler om sikkerhet for svært mange mennesker, noe vi overhodet ikke kan se er ivaretatt hverken i nåværende situasjon eller i forhold til de utbyggings- planer som foreligger. Slik det nå er sluses det aller meste av trafikken til Trosvik skole og barnehagene inn Unnebergveien, Th. Thomassens vei, Stræbsomhet og Skrellenveien, med de problemer som er nevnt ovenfor. Denne situasjonen vil bli kraftig forverret i fremtiden, fordi det i samme område planlegges en stor flerbrukshall, selvsagt med et svært høyt antall brukere. Trafikken til denne hallen skal sluses gjennom det samme belastede området, fram til en stor parkeringsplass som er planlagt nesten helt «innerst» – på det grønne friarealet.   Det sier seg selv at dette er fullstendig uholdbart! Med en stor flerbrukshall i samme område, vil den vanskelige trafikksituasjonen i dag bli mye, mye verre. Det vil bli en prekær belastning gjennom store deler av døgnet: til og fra skole og barnehager på dagtid, og til og fra hallen på ettermiddager og kvelder. Trafikken vil med dette også være et problem i helgene, dersom parkering til hallen blir liggende der det nå er planlagt.  Naboer i området melder allerede om stor bekymring i forhold til psykisk helse på grunn av all trafikk og anleggstrafikk som passerer gjennom vårt nabolag. Dette vil bli et langvarig problem som vil fortsette med bygging av hall. Vi ser det som svært alvorlig. På bakgrunn av alt dette ønsker vi å fremme et forslag om å omregulere området ved Veumbekken sør for skolen – også kalt «Gropa» – til parkeringsplass for Trosvik skole og flerbrukshall. «Gropa», som eies av Trosvik gård, foreslås ekspropriert. Dette er – slik vi ser det – det eneste stedet som er egnet til parkering for skolen og flerbrukshall, dersom det trafikksikkerhetsmessig skal kunne forsvares med kjøring til og fra skole, barnehager og flerbrukshall i dette området. Vi ønsker å foreslå et «bytte» mellom «Gropa», som er regulert som friområde, og grøntarealet nord for Trosvik skole, som er uregulert. Da vil parkeringsplass til både hall og skole bli lett tilgjengelig med direkte adkomst fra Knipleveien, og et stort nærmiljøområde vil bli trafikkmessig sikret og ivaretatt. Samtidig vil et tilsvarende stort grøntområde nord for skolen bli beholdt som friområde. En annen side ved saken er anleggstrafikken som vil fortsette under bygging av ny hall. Legges parkering i «Gropa» med gjennomkjøring til hall, blir det lett adkomst til og fra anleggsområde, og beboere i området og skolebarna vil bli betydelig mindre berørt og forstyrret. Hvis det ikke er mulighet for dette, er det grunn til å tenke plassering av hall et annet og mer egnet sted, enn i dette allerede svært komprimerte nærområdet med en trafikksituasjon som ikke engang er forsvarlig slik den er nå.  Gjennom mange år har beboere og folk i området observert den vanskelige og risikofylte trafikksituasjonen, og tenkt at en løsning kan være å flytte parkeringsplassen. Nå tar beboere i området med støtte fra  Trosvik Lokalsamfunnsutvalg, opp forholdet med Fredrikstad kommune politisk og administrativt. Ved å skrive under på denne saken, viser du at du støtter innbyggerne på Trosvik.  På bakgrunn av kåringen av Fredrikstad som årets trafikksikkerhetskommune, håper vi dette initiativet, som støttes av mange, tas på det dypeste alvor og følges opp på en samfunnsmessig ansvarlig måte. Det nærmer seg et kommunevalg, og dette seiler opp som en viktig sak for mange av byens innbyggere. Nå må det skje noe!
  368 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  12 kommentarer:

  Martin Andreassen

  Torsdag 10.01.2019
  Vel de skal jo stenge veien som går fra Pettersands vei over til ambjørnrød veien når bommen kommer så blir ikke mindre trafikk av det heller når alle som bor på pettersand, labråten,gluppe veien og Risløkka må kjøre på den veien..er helt horribelt at alle de boenhetene skal ha en smal vei ut......

  Therese D

  Torsdag 10.01.2019
  Bor selv i Th. Thomassens vei med barn både i Trosvik bhg og Trosvik skole. Da Unnebergveien ble enveiskjørt ble det enormt med trafikk i gata her, etterhvert også mye tungtrafikk fra byggeområdet ved skolen buldrer forbi flere ganger om dagen. Det parkeres tett i tett på begge sider av gaten fra tidlig morgen. Også ned veien som leder til Unnebergveien fra th. Thomassens. Hvor skal forgjengerens gå? Og hvordan skal de små klare ha oversikt? Det er ingen fortau, ingen overgangsfelt, og bare 1 dumper midt i gata. Og her kjører folk fort!! Supert at Unnerbergveien fikk både fortau en bit, oppmerket parkering og avlastning med enveiskjørt, men det kommer barn i fler retninger enn bare fra knipleveien. I tillegg til at det bor mange skolebarn og barnehagebarn er det også barn fra andre deler av Trosvik som benytter både gata vår og øvrige gater som ikke er tilrettelagt som skolevei og til barnehagen. Pr. Dags dato er dette livsfarlig. Det er altså tilrettelagt for biltrafikken og ikke for de myke trafikantene i skoleområdet. Helt ufattelig. Må det en tragedie til før det skjer tiltak?

  Lilly Abdul

  Torsdag 10.01.2019
  I går på morgenen mannen min ble vitne av et barn som skledd i isen og der var en tine varebil som rygger til barnehagen i stræbsomhet , varebilen så ikke gutten i det hele tatt for han var helt bak bilen , om det var ikke min mann der så skulle barnet ble most .... mannen min kunne ikke glemme hva skjedde helt til nå

  Elisabeth Hermans

  Torsdag 10.01.2019
  Flott tiltak. Håper kommunen er seg sitt ansvar bevisst.

  Kenneth Angeland

  Torsdag 10.01.2019
  Godt initiativ. Er bruker av skolen gjennom Fredrikstad Janitsjarskole og har fremover barnebarn på skolen. Viktig å redusere trafikken i området rundt skole og barnehage. Har signert!

  Heidi Nilsen

  Torsdag 10.01.2019
  Trosvik er mitt barndomsparadis. Vokste opp, gikk på skole og lekte trygt i gatene der. Slik burde også dagens barn ha det.

  Elisabeth Solmyr

  Søndag 25.11.2018
  Hatt Trosvik som skole og nærmiljø. Signert !

  Lars Helgesen

  Onsdag 21.11.2018
  Supert at noen tar tak i dette og håper våre folkevalgte gjør det samme..

  Peter Gustafsson

  Lørdag 17.11.2018
  Dette blir da forplantet, da veien Ambjørnrødveien/Pettersand stenges permanent for vanlig trafikk . Da må alle som nå kjører over til E6 ned til skolevei. Og dette kunne vi se da denne veien stengtes vid gravearbeid for en kort periode. Bommen vid kvernhuset skulle ha plassert lengre opp mot veum. Da hadde vi sluppet med litt mindre trafik ned mot Trosvik.

  Anne-Sofie Hox Brynildsen

  Fredag 16.11.2018
  Flott! Når skolen som nå er under ombygging/påbygging blir kapasiteten 700 elever, det blir derfor ytterligere press på trafikken.

  TOR CARLSEN

  Fredag 16.11.2018
  Veldig flott at noen "tar tak i dette problemet". Jeg har selv barnebarn på trosvik skole, og jeg har selvsagt levert min underskrift. Men ,- jeg lurer på om det er sendt en kopi av dette til Fr.stad Kommune's rette instans ?? Hvis ikke,- så bør vel det gjøres , og kanskje be om en befaring for lettere å vise hva som menes her .

  Trond Landbakk-Gretland

  Torsdag 15.11.2018
  Flott og etterlengtet initiativ!

  Legg til kommentar