Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ikke ta barnetrygden fra sosialhjelpsmottakere

  Sarpsborg, Østfold
  Ikke ta barnetrygden fra sosialhjelpsmottakere
  Opprettet: 15.11.2018 av Jan Petter Bruun Bastøe
  Sluttdato for signering: 31.05.2019
  Vi foreslår at Sarpsborg kommune slutter å regne barnetrygd som inntekt ved beregning av satser for sosialstøtte. Kommunen har store utfordringer med barnefattigdom, og dette er et veldig treffsikert tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for familiene det gjelder. Rødt mener det urimelig at barnetrygden regnes som inntekt for sosialhjelpsmottakere, da den skal være en universal støtte til alle barnefamilier.
  158 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  4 kommentarer:

  Andreas Thorsrud

  Mandag 25.02.2019
  Ifølge SSB har andel lavinntektsfamilier i Østfold økt fra omlag 9 % i 2006 til nesten 15 % i 2016.

  Ann Karin Jørgensen

  Mandag 21.01.2019
  Vi får håpe politikerne klarer å ha litt empati.

  Sondre Støen-Kvam

  Søndag 20.01.2019
  La nå hvertfall disse fattige menneskene få penger til barna sine hvert fall da.

  kjell erik frogner lassen

  Fredag 16.11.2018
  Skriv under alle mann

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.