Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ikke ta barnetrygden fra sosialhjelpsmottakere

  Sarpsborg, Østfold
  Ikke ta barnetrygden fra sosialhjelpsmottakere
  Opprettet: 15.11.2018 av Jan Petter Bruun Bastøe
  Sluttdato for signering: 31.05.2019
  Vi foreslår at Sarpsborg kommune slutter å regne barnetrygd som inntekt ved beregning av satser for sosialstøtte. Kommunen har store utfordringer med barnefattigdom, og dette er et veldig treffsikert tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for familiene det gjelder. Rødt mener det urimelig at barnetrygden regnes som inntekt for sosialhjelpsmottakere, da den skal være en universal støtte til alle barnefamilier.
  144 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  Én kommentar:

  kjell erik frogner lassen

  Fredag 16.11.2018
  Skriv under alle mann

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.