Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til migrasjon - Marrakesh-avtalen

  Drammen, Buskerud
  Nei til migrasjon - Marrakesh-avtalen
  Opprettet: 20.11.2018 av Per Olav Breivang
  Sluttdato for signering: 27.12.2018
  Viser til § 49 i Norges Grunnlov; "§ 49. Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg. Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov." *§*§*§*§*§*§* Vi KREVER en folkeavstemning i kommunen i denne saken. Stortinget skal som folkets innvalgte representanter, følge innbyggernes vilje. For å vise velgernes vilje, må samtlige kommuner i Norge starte underskriftkampanje og KREVE folkeavstemning i kommunen de selv bor i. Resultatet av folkeavstemningene må stortingsflertallet følge jfr. bl.a. nevnte § 49. Undertegnede kjenner ikke til at dette er stemt over på stortinget, men de MÅ vente på neste storting før dette kan iverksettes da dette vil ha stor innvirkning på Norges økonomi og funksjon. Les også §§ 1 og 2, samt 75 underpunkt a og d. Norge har et såkalt representativt demokrati, dette betyr at representantene på stortinget skal følge velgernes vilje! Hvordan akter stortingsflertallet å bruke penger til denne migrasjonen? SPRE denne over hele landet og få laget en underskriftkampanje i hver eneste kommune snarest! Folkebevegelsen ønsker deg og dine en riktig god fortsettelse av ny uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!;-)Ingar
  319 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  9 kommentarer:

  Grethe Biseth

  Torsdag 29.11.2018
  Dette bryter med grunnloven vår

  else tokerud

  Torsdag 29.11.2018
  bryter mot vår grunnlov. Det Norske folk skal være med å bestemme en slik sak. IKKE ERNA ALENE!!!

  Tone Anita Olsen

  Onsdag 28.11.2018
  Det må 5000 underskrifter til for at det skal taes inn til vurdering.

  Ove Jan Olsen

  Onsdag 28.11.2018
  Blir avtalen signert , så kan vi avskrive alle politikere/partier på stortinget ! Og så fokusere på 2021 og få inn et nytt parti med over 50% så kan systemet endres !

  Trond Uldal

  Onsdag 28.11.2018
  Dette er mot Grunnloven, og Erna med sine medskyldige SKAL straffes hvis hun skriver under!!

  Frode A Filseth

  Onsdag 28.11.2018
  Dette er grovt. Skal vi gi bort landet uten behandling i Stortinget ? Migrantavtalen er grunnlovsstridig. Hvis Erna underskriver er det grunnlag for riksrett !

  Mariann H Johansen

  Onsdag 28.11.2018
  Dette er brudd på vår grunnlov

  Åge Johan Mikalsen

  Onsdag 28.11.2018
  Synes det er på tide å kreve at Erna Solber og regjeringen går av før den 10.12.2018 Men det må rulle hoder i UD også som arbeider bak ryggen på befolkningen. Dette er en meget alvorlig sakfor fremtiden og kan ikke behandles på denne måten. Her må en folkeavstmnig avgjøre fremtiden for Norge på dette området!

  Per Olav

  Tirsdag 20.11.2018
  Dette Bryter med vår grunnlov. dem burde spørre folket hva dem mener,

  Legg til kommentar