Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nekte anløp av cruisetrafikken i Stavanger Kommune

  Stavanger, Rogaland
  Nekte anløp av cruisetrafikken i Stavanger Kommune
  Opprettet: 21.11.2018 av Vegard Nesse
  Sluttdato for signering: 15.01.2019
  Vi ønsker at Stavanger Havn og Stavanger Kommune nekter anløp av cruisebåter. Havneloven, Kapittel 6, paragraf 39 åpner for at eiere og operatører kan nekte å motta cruisebåter basert på miljøhensyn. Cruisetrafikken er en stor næring som krever enorme ressurser og som vil fortsette i samme tempo om ingen sier «Stopp». Vi er opptatt av at bruken og fordeling av energien vi har til rådighet er bærekraftig. Uansett hva cruisebåtene legger igjen i form av havneavgift og økt aktivitet i byen kan ikke dette vektes opp mot forurensingen det skaper. Vi trenger ledere som kan konkludere og lede an – valget bør være enkelt og avgjørelsen må tas straks. Om forslaget blir godkjent vil vårt lokale miljø bli forbedret; luft- og lysforurensing reduseres. Forslaget kommer derimot ikke til å endre verden over natten, men vi ønsker å sende et signal slik at flere kommuner, fylker og land kan etterligne oss. Om ikke annet så har vi gjort en liten innsats for miljøet i Rogaland og fremtidige innbyggere. Vi snakker nå om føre-var-prinsippet. Når skal man gripe inn for å forebygge noe som kan skje? –når man har absolutt visshet er det ofte for sent å gjøre noe med et problem. Dette er viktig med tanke på klimaendringer – risikoen er uforsvarlig og det er irrasjonelt å ignorere den. Kan det gjøres for ozonlaget (j.fr. Montreal-avtalen) kan det gjøres for global oppvarming. «Jeg vil spørre deg: Tror du at huset ditt vil brenne? Svaret er nei. Men du tegner jo brannforsikring? Ja, selvfølgelig. Sånn er det også med klimapolitikk. Er det risiko for at mennesket påvirker klima, så er den risikoen så fatal at vi er nødt til å gjøre hva vi kan … også vil vi oppdage at en effektiv klimapolitikk koster en bagatell i forhold til den gigaskade som vi risikerer å skape hvis vi ikke fører en effektiv og litt kostbar klimapolitikk». - Kåre Willoch, Arendalsuka 2018
  62 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar