Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til migrasjon - Marrakesh-avtalen

  Klepp, Rogaland
  Nei til migrasjon - Marrakesh-avtalen
  Opprettet: 24.11.2018 av Per Svendsen
  Sluttdato for signering: 24.12.2018
  Viser til § 49 i Norges Grunnlov; "§ 49. Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg. Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov." *§*§*§*§*§*§* Vi KREVER en folkeavstemning i kommunen i denne saken. Stortinget skal som folkets innvalgte representanter, følge innbyggernes vilje. For å vise velgernes vilje, må samtlige kommuner i Norge starte underskriftkampanje og KREVE folkeavstemning i kommunen de selv bor i. Resultatet av folkeavstemningene må stortingsflertallet følge jfr. bl.a. nevnte § 49. Undertegnede kjenner ikke til at dette er stemt over på stortinget, men de MÅ vente på neste storting før dette kan iverksettes da dette vil ha stor innvirkning på Norges økonomi og funksjon. Les også §§ 1 og 2, samt 75 underpunkt a og d. Norge har et såkalt representativt demokrati, dette betyr at representantene på stortinget skal følge velgernes vilje! Hvordan akter stortingsflertallet å bruke penger til denne migrasjonen? SPRE denne over hele landet og få laget en underskriftkampanje i hver eneste kommune snarest! Folkebevegelsen ønsker deg og dine en riktig god fortsettelse av ny uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!
  4 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar