Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Kvalitet koster penger- tilskuddet til barnehagene må økes!

  Rælingen, Akershus
  Kvalitet koster penger- tilskuddet til barnehagene må økes!
  Opprettet: 06.12.2018 av Linda Yvonne Rosenborg
  Sluttdato for signering: 06.01.2019
  Alle barn fortjener en like god barnehageplass. Likevel er det store forskjeller i hvor mye penger vi i barnehagene får til å gi de minste barna den største omsorgen og den beste starten. Rælingen kommune betaler langt mindre for en barnehageplass enn det nabokommunene gjør. Kommunen kan, men vil ikke sette de private barnehagene i stand til å oppfylle bemanningsnormen fullt ut før i 2022. Hvis du synes det ikke er greit med en slik forskjellsbehandling, bør du si ifra nå. I fjor fikk barnehagene i Norge en ny rammeplan. I år kom en ny pedagognorm. 1. august neste år må alle barnehagene i tillegg innfri en lovfestet bemanningsnorm. Kravene til bemanning og pedagogisk innhold er like for alle barnehager i hele landet. De økonomiske forutsetningene for å innfri kravene, er vidt forskjellige. I Rælingen får de private barnehagene neste år 192.920 kroner i tilskudd for hver 1- og 2-åring vi tar inn i barnehagene. I Skedsmo er tilskuddet 14.400 kroner høyere per barn. Både Enebakk, Lørenskog og Fet bruker betydelig mer på barnehage enn Rælingen, enda tilbudet vi skal gi de små barna er akkurat det samme. De kommunale barnehagene i Rælingen hadde i fjor en bemanning som var lavere enn normen som gjelder fra 1. august 2019. Kommunen blir nødt til å bruke mer penger på flere ansatte dersom den ikke skal bryte loven. Men ettersom de private barnehagene blir finansiert ut fra hva hjemkommunen brukte på barnehage to år i forveien, kommer det ikke uten videre ekstra penger til flere fang og flere hender i disse barnehagene når loven om økt bemanning trer i kraft. Hvis Rælingen kommune har viljen til å satse på de minste, vil den kunne bidra til at alle barn får gå i en barnehage som innfrir normen. Kommuner som Drammen og Rygge har gjort det – gjennom ekstra bevilgninger. Men Rælingen har så langt ikke vist den viljen. Vi som jobber i de private barnehagene står på hver eneste dag for å oppfylle barnas, foreldrenes og samfunnets forventninger om en god barnehage. Derfor aksepterer vi ikke at barna i våre barnehager blir forskjellsbehandlet slik som kommunen legger opp til. Det bør heller ikke foreldrene gjøre. Alt vi ber politikerne om, er å sette oss i stand til å følge loven uten å måtte kutte i kvaliteten på andre, viktige områder. Skriver du under her, kan du hjelpe oss med å bli hørt. Rælingen, 5.desember 2018 Jeanette Sjetne, daglig leder Hektneråsen FUS barnehage as og Østre Strøm FUS barnehage as Roger Husby, daglig leder Tomter FUS barnehage as Anine Moen Holmen, styrer Espira Tristilbakken barnehage Heidi Døhli, daglig leder Tangen andelsbarnehage Eli Anne Vold Børve, daglig leder Petrine barnehage Linda Y. Rosenborg, daglig leder Blåbærgrenda barnehage
  309 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  3 kommentarer:

  Maria Slowik

  Tirsdag 11.12.2018
  Dette er bra til barn

  Oda navekvien

  Mandag 10.12.2018
  Dette er viktig

  Marielle Vatne-Jonassen

  Torsdag 06.12.2018

  Legg til kommentar