Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  § 109, Informasjon om krav til undervisning i skolekretsen

  Nedre Eiker, Buskerud
  § 109, Informasjon om krav til undervisning i skolekretsen
  Opprettet: 04.01.2019 av Ingar Grøndahl
  Sluttdato for signering: 04.06.2019
  Vi innbyggerne i Nedre Eiker Kommune krever en folkeavstemning idet vi viser til § 49 siste del, om at skolekretsen i Nedre Eiker Kommune skal og må undervise i / om Norges Grunnlov jfr. minimum § 109. Se Norges Grunnlov, 2018; Utdrag fra § 49: "Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov. § 109. Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner." Iverksettelsen av undervisningen jfr. § 109, må skje snarest og senest fra førstkommende skoleår 2019-2020. Ønsker alle en riktig god uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov som vårt felles fundament!!;-)Ingar Grøndahl Kontakt: 951 55 265

  Én kommentar:

  Kjell Prestegaarden

  Tirsdag 05.02.2019
  Det viktigste vi har. Norges Grunnlov, den bør det absolutt undervises i! Dette er lite diskutabelt!

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.