Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Endre gatenavnet foran Saudi-Arabias ambassade fra Frøyas gate til Jamal Kashoggi.

  Oslo
  Endre gatenavnet foran Saudi-Arabias ambassade fra Frøyas gate til Jamal Kashoggi.
  Opprettet: 11.01.2019 av Tom Wizz
  Sluttdato for signering: 11.02.2019
  Det er kjent at Jamal Kashoggi forsvant den 2. november 2018 når han besøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Jamal Kashoggi er trolige likvidert av offentlige tjenestemenn sendt fra Saudi-Arabia. Til å hedre Jamal Kashoggis minne og påminne Saudi-Arabia på at mord på en som motsier kan ikke aksepteres og vil ikke aksepteres. Da bør vi påminne vedkommende om det, hver dag. Det er enkelt og effektiv metode med å gjøre navnendring på Frøyas gate nr 11, 0273 Oslo til Jamal Kashoggis vei. Denne delen av Frøyas gate er en liten utstikker av Frøyas gate og det skulle føles enklere med å ha spesielt navn på denne gaten foran Saudi-Arabia ambassade. Det er også tenkelig og gjøre navneendring på rundkjøringen som ligger helt foran ambassaden til Jamal Kashoggi Round (About). Det føles som det er alt viktigere nå i 2019 å markere seg imot brott på menneskerettigheter og det er ønskelegt at Oslo kommune fatter interesse for saken og gjør denne navnendringen til sin hjertesak. I dette året 2019 er Oslo miljøhovedstad og derfor passer det med navnendring. Miljø er ikke bare bilene bort, men også den humanistisk miljøn vi skal kunne forvente oss å leve godt i og med. Uten og ha det i tankene hele tiden at et eneste ord kan koste deg alt.......... Med respekt for livet..... til andre. Tom Wizz
  2 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Ørvar Sigfusson

  Søndag 03.02.2019
  Det er bra om vi protesterer med å påminne de som misbruker sin stilling/status at ikke alle er med på misbruk av regler som gjelder mennsklige rettigheter. Uansett ståsted i verlden eller politiske meninger, den som tiger støtter urettvisen.

  Legg til kommentar