Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  ALNAELVA GANG OG SYKKELVEI

  Oslo
  ALNAELVA GANG OG SYKKELVEI
  Opprettet: 20.01.2019 av David Velten
  Sluttdato for signering: 30.06.2019
  Det er i dag gang og sykkelvei kun langs deler av Alnaelva.  Vi mener det må lages en sammenhengende trase´ langs hele elvas lengde. Fra Grorud T-banestasjon og et stykke nedover er det fint (etterhvert sti), fra Bring terminalen ved Alfaset gravlund er det laget en fin gang og sykkelvei  ( hvor elva går i kulvert) fra nedsiden av terminalen er det slutt, her må man gå i veien og etterhvert på sti under høyspenttraseen, til man kommer ut i Alfasetveien ikke langt unna der elven dukker opp igjen fra Kulverten. I dette området er det enkelt å lage gang og sykkelvei. Litt lenger ned (der Vollaveien gjør en sving ved elven) er det igjen greit å gå da det er tursti derfra og til der Terminalvegen gjør en sving. Fra der og over til den andre siden av E6 er det meget utfordrende for fotgjengere.  Det må  lages gang og sykkelvei det siste stykket ned til der elven går inn i kulvert under E6 Fra der må det lages en gang og sykkel bro ( eventuelt tunell ) til den andre siden av motorvegen der det er et meget flott område,  en grønn lunge med sti som går helt til rett etter (undersiden av) Tvetenveien der man må gå i Smalvollveien  (uten fortau) til du kommer til Fyrstikkbakken der det går bro over toglinja og man kommer ned til elven på den andre siden, derfra og ned til sentrum er det fint for alle som går eller ruller.  Vi mener at å lage en ferdselsåre for myke trafikanter langs hele Alnaelva hadde vært til glede og nytte for alle i Oslo.
  165 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Tom Fredrik Blenning

  Fredag 31.05.2019
  Tenkte akkurat det samme, da jeg fant annonse for dette.

  David Velten

  Mandag 18.02.2019
  https://www.alna-elva.no

  Kjartan Eide

  Torsdag 07.02.2019
  Støtter gang og sykkelvei langs Alnaelva

  Marte Stine Skinnerlien

  Torsdag 31.01.2019
  Støtter

  Legg til kommentar