Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gang- og sykkelveg Uggedal-Engeset

  Ålesund, Møre og Romsdal
  Gang- og sykkelveg Uggedal-Engeset
  Opprettet: 19.04.2019 av Linda Håhjem
  Sluttdato for signering: 19.05.2019
  I desember 2018 trudde politikerne i kommunestyret at dei vedtok fullfinansiering av gang- og sykkelveg på strekninga Uggedal-Engeset. Det viste seg i ettertid at det berre var satt av 50% av summen. Vi krever at saka blir tatt opp igjen straks, og at vegen fullfinansieres slik det var tenkt. Og at bygginga kan starte i 2019. Dette er ei svært farlig og traffikert vegstrekning, der det også er skuleveg og idrettsanlegg. Mange barn og vaksne ferdes her. Vi treng ein trygg veg!
  191 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  7 kommentarer:

  Frank Uggedal

  Lørdag 20.04.2019
  Hadde ei episode på åpninga av sesongen til Norborg her ett år ,då en bil kom kjøranes med sykler på taket og en av dei flakset av , berre tilfeldig att det ikkje var fotgengere/sykelister på veien då,80 km sone og masse dumper i vegen.skulle tru når man skal inn på EU kontroll med bilane kvart andre år så skulle det det vere samme krava til vegane

  Britt Holmeset

  Lørdag 20.04.2019
  Og vi som køyrer bil må holde fartsgrensa.

  Camilla krogsethagen

  Fredag 19.04.2019
  Det er ei skandale at dette enda ikkje har kommet i orden! At de som har hatt kontroll på vegfinansieringa ikkje har bedre kontroll burde dei ta ansvar for!

  Martine Davik Flem

  Fredag 19.04.2019
  Skummelt å kjøre, plutselig folk og syklister midt i veien der bilister kjører alt for fort! Tryggere for alle med gang-og sykkelsti.

  Linda Håhjem

  Fredag 19.04.2019
  Frå Uggedal til Engeset manglar vi gang- og sykkelveg. Denne vegen har vi venta på i mange år og vi har blitt forbigått av andre i prioriteringa. No er det vår tur! Det er ei svært farlig og traffikert vegstrekning. Her er høg fart og farlige forbikjøringer. I Uggedalen har vi sett livsfarlige situasjoner mange ganger, når barn har sykla til/frå Idrettsanlegget. Det må ikkje skje ei alvorlig ulykke med våre kjæraste før vi får denne vegen! Både gående og syklende har stor nytte av ein gang- og sykkelveg, det er også skuleveg for dei som bor yst på Grytastranda. Og mange ønsker å trille barnevogn, sykle med sykkelvogn eller ha med barn på sykkeltur på strekninga. Dette er livsfarlig slik det er i dag. Vi treng ein trygg veg for våre barn, ungdomer og vaksne. Kjære politikera i Haram kommune: Løyv pengane og bygg gang- og sykkelveg frå Uggedal til Engeset no!

  Synnøve H Urkedal

  Fredag 19.04.2019
  Eg vil at barn og voksne skal komme seg trygt til Grytestranda og i Uggedalen ligg det et flott anlegg for fotball,og slik situasjonen er no er det med livet til låns om en skal sykle eller gå dit,det er 80 sone på staden,men det kjørast mykje fortere og til tides er d grisekjøring der. Det er uaktuelt å la barna sykle til stadion uten gang og sykkelvei

  Stian Davik Flem

  Fredag 19.04.2019
  Jeg vil att det skal bli tryggere og bedre for sykelister og folk som går

  Legg til kommentar