Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Apotekkjedenes apotekdrift ikke i henhold til Helsepersonelloven §6 Ressursbruk

  Sandnes, Rogaland
  Apotekkjedenes apotekdrift ikke i henhold til Helsepersonelloven §6 Ressursbruk
  Opprettet: 27.05.2019 av Ruben Hogstad Hansen
  Sluttdato for signering: 26.06.2019
  Apotekenes praksis er ikke i henhold til Helsepersonelloven §6 Ressursbruk som sier: "Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift". Ei heller er praksisen rundt salg av selvvalgsvarer til pasienter som henvender seg i resepturen, for informasjon om og kjøp av medisin, i henhold til visjonen utarbeidet av Etikrådet i Norsk Farmasøytisk Selskap, som er Norges råd for farmasøytisk yrkesetikk. Visjonen sier at de styrende prinsippene i apotekhverdagen blant annet skal bestå av respekt for individet og tillitt. Slik praksisen er nå er disse to prinsippene fraværende. Respekt og tillitt blir svekket når syke mennesker oppsøker apoteket for å få informasjon eller handle medisin. Når man er syk er man sårbar, og mottakelig for salgstriks. Slik jeg tolker §6 i Helsepersonelloven er det nettopp dette loven skal hindre. Erfaringsmessig har jeg som farmasøyt i apotek opplevd at apotekkjedene ber farmasøytene, som er helsepersonell jf. helsepersonelloven §3, om å gjøre mersalg, eller omsorgssalg som kjedeledelsen kaller det. Begrepet "omsorgssalget" betyr i praksis at alle produktene i apoteket kan selges til pasientene da produktene selges ut i fra en tanke om omsorg, f.eks.: "En anti-age krem vil gjøre deg vakrere, dermed gjøre deg gladere og slik bedre helsen din". Praksisen er slik den er, utvilsomt for at apotekkjedene skal tjene mer penger på bekostning av pasienter, syke mennesker. Jeg foreslår at apotekkjedene konfronteres om praksisen med hensyn på helsepersonelloven §6.
  8 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar