Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til vindkraftverk i Ulstein!

  Ulstein, Møre og Romsdal
  Nei til vindkraftverk i Ulstein!
  Opprettet: 30.05.2019 av Inger Johanne Saunes
  Sluttdato for signering: 30.06.2019
  Underskriftsliste for alle innbyggjarar  og hyttefolk i Ulstein kommune.  I Nasjonal ramme for vindkraft er mykje av våre fjell-, natur- og fritidsområder på Hareidlandet peika ut som egna for utbygging av vindkraft. Ved høyring av nasjonale ramme ber vi kommunestyret i Ulstein seie eit prinsipielt nei til vindkraftverk i kommunen.    Ei vindkraftutbygging vil endre fjella for alltid med store veganlegg og vindturbinar. Det er vorte kjend at nærleik til slike industriområder vil påverke folkehelsa,  fugle-og dyreliv, øydelegge natur og splitte befolkninga sosialt. Det fremmer verken  bulyst, forretningsverksemd eller reiselivet i kommunen og regionen. Er du innbyggjar i Ulstein eller har du feriehus eller hytte i kommunen vår, signer her!
  376 av 166 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  23 kommentarer:

  Kjetil Scheide

  Tirsdag 04.06.2019
  Det er utrolig frekt av NVE å utpeke øya vår som aktuelt område for vindkraft. Vi har ikke et eneste fjell til overs her ute på øyene (Hareid, Ulstein, Herøy og Sande) som kan ødelegges for alltid av vindmøller. Dette er forsøk på grov miljø og faunakriminalitet og må stoppes med et klart nei!

  Gerd A. Vik Flø

  Tirsdag 04.06.2019
  Støttar så klart denne aksjonen! Vi har ikkje bruk for vindkraft,! Det er ingen grunn til å utsette vår vakre og unike natur for ei slik forsøpling!

  Christfried Kaul

  Søndag 02.06.2019
  La oss heller finne ut på kva måte vi kan redusere energibruken.

  Arild Gautestad

  Søndag 02.06.2019
  Det er mange veier til klimamålet. Vindturbiner er en av blindveiene.

  Kjell Einar Hatløy

  Søndag 02.06.2019
  Støtter nei til vindkraft i Ulstein kommune.

  Kai Egil Olsen

  Lørdag 01.06.2019
  Støtter oppropet.

  Luis "Mickey" Fonseca

  Lørdag 01.06.2019
  Det er mye vi som bor her på "landet" ikke har i forhold til i byene, men vi har valgt det selv. Vi har valgt å bo landlig med de fordeler og ulemper det medfører. Naturen er en av de største grunnene til at vi bor her. Mister vi eller får forringet den, er grunnlaget for bosetning for mange borte. Det er naturen som gjør at det er verdt å bo her. Ikke ødelegg den. Om det settes opp 2 eller 20 vindturbiner blir det like store inngrep mtp skjemmende veier i naturen vår. Nei til en eneste vindturbin hos oss!!!!

  Gunnar Wiik

  Lørdag 01.06.2019
  Vindturbinar vil vere visuell forurensing. Vindkraft har også vist seg å vere noko heilt anna enn det som kom fram for 10 - 15 år sidan, då det blei reklamert med "evig fornybar energi"; då høyrde vi aldri om negative konsekvensar. Plagsom støy frå vindturbinar gir helseskader for menneske, og er til skade for fugle- og dyreliv. Berre vegane og fundamenta for slike turbinar raserer landskapet, der vindturbinparkar blir bygt. Norge har overskot på kraft, og vi bør ikkje ofre fantastisk flotte frilufts-/ rekresjonsområde, uavhengig av kven som er sluttbrukar for slik kraftproduksjon. Då sel vi arvesølvet vårt; det finaste vi har. Vår vakre natur er uerstatteleg. Eit slikt val vil vere ein hån og eit overgrep mot komande generasjonar.

  Maria Helen Johnsen

  Fredag 31.05.2019
  NEI til vindkraft

  Terje Høybakk

  Fredag 31.05.2019
  Nei og atter nei til vindkraft der folk bor!

  Pål Grødahl

  Fredag 31.05.2019
  Vindindustri passer ikke på land passer ikke i Ulstein. Naturen er mer verdt.

  Sygni Kristin Lohne

  Fredag 31.05.2019
  Jeg er totalt imot at naturen og dyrelivet skal ødelegges med vindmøllepark! Dette er dessuten viktige rekreasjonsområde for alle innbyggerne i kommunen! Vi har ingen rett til å ødelegge for de neste generasjonene pga kortsiktig vinning. Vi må tenke langsiktig og bærekraftig! Og da må vi finne andre løsninger for miljøvennlig kraftproduksjon!

  Judith Gautestad

  Torsdag 30.05.2019
  Nei takk! Vindturbinanlegg er miljøfarlige i absolutt alle henseende.

  Lena Djupvik

  Torsdag 30.05.2019
  Nei til vindkraft.

  Janne Ringstad

  Torsdag 30.05.2019
  Vindkraft dreper tusenvis av tonn insekter i vindmølleparker. Nær 100 ørn er drept bare på Smøla pga vindmøller. Det er en katastrofe for fuglelivet dersom en setter opp flere vindmøller. Tenk fremtiden for barna våre! Tenk fremtiden for flora og fauna! Ikke ødelegg mer nå, vær så snill!!!! Den vakre uberørte naturen, ikke ødelegg mer!!!

  Mathias Grimstas

  Torsdag 30.05.2019
  Nei til vindkraft!

  Jan Harald Jøsokbakke

  Torsdag 30.05.2019
  Ønsker ikkje at vi ødelegg naturen vår med svære vindturbinar plassert på fjella våre, noko som eg definitivt ikkje er overbevist om at vi at vi har behov for.

  Anne Hestflått

  Torsdag 30.05.2019
  Jeg er imot landbasert vindkraft fordi den er til fryktelig skade for natur og dyreliv.

  Maria Saunes

  Torsdag 30.05.2019
  Vindturbinar er skadelig for folk og dyr i ein minimumsomkrets på 15 km pga infrasounds. Vil ikkje ha denne industrien i Norge i det heile tatt!!

  Per Ivar Roald

  Torsdag 30.05.2019
  Flott at dokke går i bresjen. Eg er imot forureining og skading av vår unike natur på vestlandet!

  Vegar Røste

  Torsdag 30.05.2019
  Jeg er mot vandalisering av norsk natur helt uten grunn. Kun for profitt.

  Margit Eriksen

  Torsdag 30.05.2019
  Så flott at dåke kjemper for naturen!

  Hallvard Slettevoll

  Torsdag 30.05.2019
  Støttar oppropet om Nei til vindkraft !

  Legg til kommentar