Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ta vare på debatten og unngå personhets!

  Oslo
  Ta vare på debatten og unngå personhets!
  Opprettet: 23.06.2019 av Cecilie Lyngby
  Sluttdato for signering: 23.07.2019
  Personhets og usaklig munnbruk har gått for langt, særlig på sosiale medier. Vi ønsker en type vær varsom plakat inn i politikken:  Folkevalgtes vær varsom plakat!  1.  Integritet og troverdighet 1.1 Den ansvarlige partileder har det fulle ansvar for innhold på sosiale medier og i debatter.  1.2 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for folkets oppfatning 1.3 Folkevalgte må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler, herunder motta penger, varer eller tjenester, som kan oppfattes å være kompensasjon fra utenforstående for redaksjonelle ytelser. 1.4 Alle debatter folkevalgte deltar i skal være uten personhets. De skal alltid handle om sak(ene) og være faktabaserte.  1.5 Personhets må ikke forekomme i sosiale medeier, redaksjonelt eller i debatter.    2 Verdighet  2.1 Legg vekt på saklighet  2.2 Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig. 2.3 De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.  Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!
  48 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar