Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Konsesejonsutlysning av BPA

  Fredrikstad, Østfold
  Konsesejonsutlysning av BPA
  Opprettet: 29.11.2019 av Maria Hagen
  Sluttdato for signering: 29.02.2020
  BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er det viktigste likestillings-verktøyet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For mange i Fredrikstad er BPA en forutsetning for å leve et så fritt og likestilt liv som mulig. Det er kommunene som administrerer ordningen og som med jevne mellomrom utlyser BPA-konsesjonen. For funksjonshemmede er det avgjørende at konsesjons-grunnlaget for BPA-ordningen gir dem et mest mulig fritt liv. 21 mars 2018 vedtok Helse- og Velferdsutvalget at konsesjonen for BPA skulle utlyses i tråd med det innhold funksjonshemmede selv ønsket. Administrasjonen ønsket et vedtak som innebar en mer begrenset BPA. Per 29 november 2019, har ikke administrasjonen lagt ut konsesjonen – altså ikke fulgt opp vedtaket i Helse og Velferd. Rådmannen har lovet gang på gang å lyse ut konsesjonen, men holder funksjonshemmede for narr. Rådmannen har heller ikke fulgt opp hva hun lovte bystyret i juni-møtet, nemlig en utlysing i august. Da er det fristende å si at rådmannen også holder politikerne for narr. Denne sendrektigheten skaper usikkerhet hos de funksjonshemmede. Problemet er ikke innholdet i dagens tjenetilbud ,men den usikkerheten for framtida som råder. Administrasjonen har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker å endre dagens konsesjons-grunnlag. Mange frykter at det er dette som er den egentlig begrunnelse for alle utsettelsene. Dette er en usikkerhet som byens politikere bør ta på alvor. Underskriverne vil peke på at administrasjonens behandling av denne saken har skapt stor mistillit mellom kommunen og de som er berørt av saken. Det er også flere andre saker som har bidratt til denne mistilliten. De rette organer bør derfor så raskt som mulig ta initiativ til en dialog med denne gruppa. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har flere ganger bedt om å få saken til behandling – uten at dette har skjedd. Rådet føler seg neglisjert. Vårt forslag er: 1. Bystyret sørger for at konsesjonen for BPA utlyses snarest, det vil si innen to uker. 2. Det understrekes at administrasjonen skal forholde seg til lovlig fattede vedtak og sørge for å iverksette disse umiddelbart – med mindre helt spesielle grunner tilsier noe annet. I så fall skal administrasjonen umiddelbart orientere om dette og årsak til utsettelse. 3. Bystyret understreker at Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal behandle alle saker om angår denne gruppa – og at slik behandling skal skje uten opphold.
  375 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  6 kommentarer:

  Merete Hannestad Løland

  Lørdag 30.11.2019
  Viktig sak

  Vera Elna Danielsen

  Lørdag 30.11.2019
  Enig!

  Nina Jahren Kristoffersen

  Lørdag 30.11.2019
  Å leve med usikkerhet for framtida er en tilleggsbelastning for mennesker som har nok problemer fra før. Nå må vedtakene følges opp snarest!

  Magne Hetlevik

  Fredag 29.11.2019
  Magne Hetlevik

  Kari-Britt Ovesen

  Fredag 29.11.2019
  Å skrive under på dette oppropet er veldig viktig for å kunne opprettholde et godt tilbud for funksjonshemmede som trenger assistent for å opprettholde en god livskvalitet.

  Randi Helene Tillung

  Fredag 29.11.2019
  Kommunen bør forholde seg til lovlig fattede vedtak, bruke Rådet for funksjonshemmede og utlyse konsesjonen.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.