Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Underskriftsaksjon for østre E8-trase med kort avstand til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen, mot vestre E8-trase.

  Tromsø, Troms og Finnmark
  Underskriftsaksjon for østre E8-trase med kort avstand til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen, mot vestre E8-trase.
  Opprettet: 21.05.2020 av Fred Gøran Karlsen
  Sluttdato for signering: 29.08.2020
  Vestre trase for E8 i Ramfjord har fått fremlagt et reguleringsforslag fra Statens Vegvesen i april. Vegvesenets forslag skal konkurrere mot gjeldende vedtak om østre E8-trasevalg fra 2012 og 2015. Vegvesenets vestre forslag er en omkamp som forsinker og utsetter hele E8-saken. Sammenligning mellom østre og vestre E8-trase bør utredes som et grunnlag for å velge riktig og objektivt mellom traseene. Vegvesenet nekter å utføre en slik objektiv sammenligning og utredning. Fylkesmannen har i brev 12. mars i år krevd at sammenligning av traseene må utføres for at Vegvesenets planprosess kan bli godkjent som en lovgyldig prosess. Vegvesenet ignorerer likevel Fylkesmannens krav. Vegvesenets forslag omfatter E8 fra Sørbotn til Laukslett. Resten av E8 fra Laukslett eller Ramfjordmoen til Tromsdalen er ikke med i vurderingen og valget mellom østre og vestre trase. Dette er grunnleggende mangel på fakta som Vegvesenet bruker til å fremme vestre trasevalg. Underskriverne avviser vestre E8-trase og mener den blir et tilbakeskritt for befolkningen i Tromsø, Ramfjord og Nord-Troms. Østre trase har kortere kjørevei, lavere anleggskostnader og kan fullføres raskere, ettersom østre er allerede gjeldende trasevalg. Gjeldende vedtak fra 2012 og 2015 presiserer østre E8-trases nære tilknytning til en framtidig Tindtunnell og Ullsfjordforbindelsen. Vi ber kommunestyret om å avvise vestre trasevalg og beholde østre trase som Tromsø kommunes valg for fremtiden. I tillegg til veginnkorting ved østre trase vil framtidig Tindtunnelen medføre ca 13,5 km forkortelse i forhold til dagens E8. Østre trase gir samlet en bedring for miljøutslipp, trafikkulykker, distanser, kjøretid og bompenger. CO2-utslippene kan reduseres med over 7.000 tonn pr år. Østre E8 bidrar til positiv næringsutvikling i Ramfjord, Tromsø og Nord-Troms og bidrar til at tunge transporter flyttes ut av bysentrum. Miljømessig og geologisk blir vei på vestsida en høyrisiko. Det skyldes rasfare ved Leirbakken og Hans Larsanes, lange sjøfyllinger, redusert vannutskifting og oksygentilgang i fjorden med redusert fiskebestand og sjøliv. Bru på 870 meter ved fjordmunningen med sjøfylling 450 meter forringer fjordens utseende og biologiske tilstand. Med framtidig Tindtunnelen får Tromsø by en dobbel sikring mot stengt innfartsåre østfra til byen. I dag har vi bare veien over Sandvikhøyden som gjør byen sårbar for uhell og stengte veier. Arbeidsgruppen for Østre E8-trase i Ramfjord: Magne Nymo (s) Audun Henriksen (s)
  416 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  15 kommentarer:

  Jan-Tore Aronsen

  Fredag 21.08.2020
  Slapp av Erna! Det blir lagt fint til rette med planfrie overganger over eller under nyveiene . Tind tunellen er den desidert beste løsningen for fremtidig trafikk avvikling inn mot tromsø by . Hvem i dette land har opplevd en reduksjon av trafikk inn til en voksende by! Riktig INGEN. Vestre valg bli den mest samfunnsøkonomisk løsningen.

  Erna Omma Jørgensen

  Torsdag 20.08.2020
  ER det ingen som har tenkt på kor håplaus det blir her i Tromsdalen med den tunellen ?? Her er det utfart på begge sider opp dalen, og visst det blir trafikk her , så blir dette en umulighet....... Flott utfartsted for heile byen på begge sidene , ingen nevner dette, bare kor flott og fint det blir på Ramfjordmoen.......Hilsen Ramfjording og Tromsdaling.

  Lisbeth Ledaal

  Mandag 17.08.2020
  Mener østsiden er det eneste rette valget. Nærhet til Ullsfjordforbindelsen. Ingen problemer i forhold til innsnevring av fjorden. Mulighet for økt boligutbygging på strekningen Tromsdalen til Leirbakken med kanskje etterhvert en tintunnell . Mindre støy og mindre sjenanse for boligområder i Ramfjorden.

  Reidar Lorentzen

  Mandag 17.08.2020
  Østsiden bør bli valgt.

  Liv Nymo

  Torsdag 30.07.2020
  Østre alternativ er eneste mulige forbedring av trafikkforholdene.

  Tor Gabrielsen

  Søndag 07.06.2020
  Vei på Østsia med Tintunellen med 2 løp i hver retning er absolutt mest fremtidsretta og store mengder stein som kan brukes til vegbygging og mye annet for eksempel Ullsfjordforbindelsen, det er jo helt unødvendig og bygge 5 bruer på vestsia, i det verste terenget med stort sett bare leire på heile strekninga .

  Beate Karlsen

  Lørdag 23.05.2020
  Har skrevet under og støtter østre allternativ,da jeg ser mange fordeler med tanke på fremtig næring og vekst .Mange gode poeng er allerede nevnt i denne "gruppa".Tromsø vokser.... å om det ikke blir ny vei "i våre stid" så må vi legge til rette for våre etterkommere

  Beate Karlsen

  Lørdag 23.05.2020
  Har skrevet under og støtter østre allternativ,da jeg ser mange fordeler med tanke på fremtig næring og vekst .Mange gode poeng er allerede nevnt i denne "gruppa".Tromsø vokser.... å om det ikke blir ny vei "i våre stid" så må vi legge til rette for våre etterkommere

  Odd Nicolaysen

  Lørdag 23.05.2020
  Ingen kommentarer.

  Alf L isaksen

  Fredag 22.05.2020
  Veien på vest siden løser ikke Trafiken fra sanvikhøga til Tromsdalen den veien vi har trenges til fremtidig utbygging

  Jim Karlsen

  Fredag 22.05.2020
  Flotte greier, e no bare å fortsett å diskuter trasèvalg i kanskje ti år til, blir vel ny vei der en gang i framtida. Blir sikkert billigere også .... :)

  Odd-Egil Nilsen

  Torsdag 21.05.2020
  Ok

  Magne Nymo

  Torsdag 21.05.2020
  Med veien på vestsiden blir det ikke bedring i støyforholdene langs dagens bebyggelse på østsiden.

  Bjørn Stakkenes

  Torsdag 21.05.2020
  Enig med Arnold, all trafikk fra Fv 91 og som skal mot Tromsø eller Nordkjosbotn vil bli å gå gjennom Fagernes. Hva koster opprustings av veien fra Leirbakken der evt brua kommer på land og til Tromsdalen?

  Arnold Hauan

  Torsdag 21.05.2020
  Med veien på vestsiden løses ikke trafikkproblemene på østsiden i Fagernesområdet.