Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024

  Sandefjord, Vestfold og Telemark
  Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024
  Opprettet: 08.11.2020 av Heidi Engen
  Sluttdato for signering: 10.12.2021
  La oss beholde merkantil ressurs/skolesekretær på hver skole i Sandefjord! Fredag 6.11.20 ble det orientert i Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024, om at rådmannen vurderer å sentralisere og beskjære skolesekretærfunksjonen i Sandefjord. Det vil si at sekretærene samlokaliseres og ikke vil være til stede ute på skolene. I forslaget foreslås det gjennomføring fra skoleåret 21/22. Vi mener dette vil være svært uheldig for elever, foreldre, ansatte og ledere på skolene. Skolene har stort behov for å ha sekretærer som er fysisk til stede. Skolesekretæren er limet i skolesamfunnet og skolens ansikt utad. De tar imot elever og besøkende, ringer hjem hvis elever ikke kommer på skolen, setter på et plaster hvis det er behov for det og kontakter foresatte hvis en elev blir syk og må hjem. Det er viktig at elever som har behov for det blir tatt vare på og får den hjelpen de trenger der og da. Skolene har sjelden andre som er tilgjengelig til å utføre disse oppgavene i løpet av skoledagen. Skolesekretærene kjenner elever, lærere og familier og gjør en viktig jobb hver eneste dag! De vet hvor ting er og sørger for at nødvendig materiell er på plass. De avlaster og legger til rette, så andre kan konsentrere seg om sine oppgaver. Her er noen av oppgavene skolesekretærene har i dag (sb.no): • Skolens «resepsjon». • Bistå elever ved behov. • Bistå foreldre som kontakter skolen. • Ringe foresatte og følge opp ved fravær. • Være skolens sentralbord. • Ulike regnskapsoppgaver. • Holde orden på arbeidsavtaler. • Håndtere timelister, skyssordninger, fraværsoversikt, permisjonssøknader, henvisninger, inn- og utmeldinger, søknader om hjelpemidler, ulike former for bekreftelser og samtykker etc. • Bistå elever, foreldre og ansatte i utfylling av søknader, skjemaer mm. • Oppmelding til nasjonale prøver og holde orden på karakterer. • Bestille, ta imot, rydde og ha oversikt over skolemateriell, smittevernutstyr, kontorutstyr mm. • Fordele post og beskjeder på skolen. Noen av disse oppgavene kan gjøres uten at man er fysisk til stede, mens flere av dem vil bli en stor utfordring. Spesielt oppgavene knyttet mot omsorg, daglig drift og service. Hvem skal ta imot eleven som blir syke midt i timen? Hvem skal ta telefonen og viderebringe beskjeder? Skal læreren forlate klassen i mattetimen, eller skal rektor avbryte møtet med PPT? Hva med besøkende eller varelevering? Skal de vente til timen er over? Vi ønsker og oppfordrer til at dagens status, og at stillingene til skolesekretærene på hver skole i Sandefjord opprettholdes. Skolesekretærene er viktige for at skolesamfunnet skal fungere godt for elever, foreldre, ansatte og ledere. Vi ber om at denne tjenesten ikke sentraliseres og digitaliseres, og at sekretærene fremdeles kan være fysisk til stede og fortsette å yte de viktige tjenestene de gjør i dag.
  1014 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  31 kommentarer:

  Tone Rogne

  Torsdag 19.11.2020
  En viktig støttefunksjon som må opprettholdes på hver skole.

  Kristin Sunde Eriksen

  Onsdag 18.11.2020
  Skolesekretærer gjør en uvurderlig jobb lokalt ved skolene

  Eili Holmgreen Auve

  Tirsdag 17.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene!!

  Anette Kleppan Ødegaard

  Tirsdag 17.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene!

  Mona Birgitte Liereng

  Fredag 13.11.2020
  Sekretærene gjør en superviktig jobb PÅ sin skole. Dette arbeidet kan ikke "fjernstyres".

  Olav Reitan

  Onsdag 11.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene

  Jennifer Hoang

  Tirsdag 10.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene.

  Grace Iren Liverød

  Tirsdag 10.11.2020
  10.09.20

  Carina Monstad

  Tirsdag 10.11.2020
  Behold skolesekretærene på hver enkelt skole - de er uunnværlige i en travel skolehverdag!

  Helge Ljosland

  Tirsdag 10.11.2020
  Vil beholde skolesekretærene.

  Terje Monsen

  Tirsdag 10.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene

  Helle Gro Vistad Rui

  Tirsdag 10.11.2020
  Vi må få beholde skolesekretærene på hver enkelt skole.

  Heidi Jørgensen

  Tirsdag 10.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene

  Ellen Lie

  Mandag 09.11.2020
  Her må kommunen tenke seg grundig om. Om man kutter ut limet i skolen vil dette få store følger. Foreldre og barn trenger sekretæren på skolen. Det håper og tror jeg kommunen skjønner.

  Bjørn Sverre Sanna

  Mandag 09.11.2020
  Et kutt her vil få uante konsekvenser. Skolesekretærene har kanskje den mest sentrale mijørollen i skolehverdagen.

  Per Olav Flåtten

  Mandag 09.11.2020
  Skolesekretæren har en viktig funksjon ved skolen, det blir feil sted og spare noen kroner i budsjettene. Her må politikerne ta seg selv i kragen.

  Vibeke Haraldsen

  Mandag 09.11.2020
  Skolesekretærene MÅ beholde den utrolig viktig jobben de gjør i skolen.

  Pål Sander

  Mandag 09.11.2020
  ..

  Monica Olsen

  Mandag 09.11.2020
  Vi trenger sekretærene, de gjør en STOR forskjell for både store og små!!

  Marjolein Ingrid Evensen

  Mandag 09.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene

  Johanne Gillebo Paus

  Mandag 09.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene

  Kristin Eriksen

  Mandag 09.11.2020
  En selvfølge å beholde sekretærene på skolen !!!

  Britt Halvorsen

  Mandag 09.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene.

  Gerd Holtan

  Søndag 08.11.2020
  Tap av skolesekretæren vil bety et alvorlig kvalitetstid for skolen som organisasjon og gjøre hverdagen vanskeligere for foreldre, elever, lærere, assistenter, skoleledelsen og alle som mer eller mindre tilfeldig tar kontakt med skolen.

  Heidi Svendsen Torkveen

  Søndag 08.11.2020
  Skolene trenger sekretærene, det er jo hjertet av skolene. Galskap å kutte der.

  Mona Wang

  Søndag 08.11.2020
  Vi må få beholde skolesekretærene.

  Benedikte Strand

  Søndag 08.11.2020
  Vi må få beholde skolesekretærene.

  Hege Storjordet

  Søndag 08.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene.

  Melika Koco

  Søndag 08.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærerne

  Anne Elizabeth Holtedahl Simonsen

  Søndag 08.11.2020
  Jeg ser det nødvendig at stillingen skolesekretærer opprettholdes. De er selve limet mellom skole/lærere og oss foreldre/FAU. Hvis politikere IKKE klarer å se sekretærenes funksjon MÅ dere ta en nærmere sjekk på stillingen og snakke med noen av de som har arbeidsstilling skolesekretære i Sandefjord kommune!!

  Annette Løvoll Topic

  Søndag 08.11.2020
  Vi vil beholde skolesekretærene