Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerforslag: Skolesaken i Krødsherad

  Krødsherad, Viken
  Innbyggerforslag: Skolesaken i Krødsherad
  Opprettet: 20.02.2021 av Øyvind Jokerud
  Sluttdato for signering: 10.03.2021
  Innbyggerforslag: Rådgivende folkeavstemning om hvor en eventuell ny felles skole i Krødsherad skal lokaliseres. Det prosjekteres, jf. kommunestyrets vedtak i sak 117/20, én ny samlet grunnskole i Krødsherad med beliggenhet på Noresund, med sikte på byggestart så raskt som mulig. Parallelt foregår det høringer om skolestrukturen i Krødsherad generelt. Vi er kritiske til denne samtidige saksgangen - herunder rekkefølgen, befolkningens manglende innsyn og begrensede muligheter til å uttale seg og påvirke prosessen. Et politisk vedtak som i praksis medfører endring av skolestruktur, med nedleggelse av Krødsherads største grunnskole, framstår forhastet og for dårlig utredet. Vi ber med dette om at beslutningen om lokalisering utsettes til endelig vedtak om skolestruktur er gjort og saken er tilstrekkelig belyst med mulige alternativer. Vi ber om at det blir kostnadsberegnet og utarbeidet tilsvarende planer for utbygging av skole på Krøderen som på Noresund. Vi som innbyggere har krav på at saken er tilstrekkelig utredet slik at det tas beslutninger som gir best mulig skole for flest mulig barn med mest mulig fornuftig pengebruk. Dersom det ender opp med politisk flertall for én felles skole i Krødsherad ber vi om at det avholdes en folkeavstemning om valg av sted for felles skole, eksempelvis sammen med stortingsvalget i 2021. Det er vanlig å avholde kommunale folkeavstemninger i saker om skolestruktur, jf. Regjeringens veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-lokale-radgivende-folkeavstemninger/id2704267/?ch=1 I denne sammenheng er et tungtveiende argument at vedtaket i sak 117/20 og en eventuell beslutning om én felles skole er stikk i strid med partiprogrammene flertallet i kommunestyret (Ap og NBL) gikk til valg på. En folkeavstemning vil sørge for en reell demokratisk prosess der innbyggernes mening blir hørt - i en sak som vekker stort engasjement i hele kommunen og er sterkt inngripende i innbyggernes hverdag.

  17 kommentarer:

  Casper A. Dokken

  Onsdag 24.02.2021
  Skolen burde åpenbart ligge på Krøderen noe jeg selv syns sier seg selv

  Sigmund Bergan

  Tirsdag 23.02.2021
  Stemmer for skole på Krøderen

  Ricardo Julian Penagos

  Mandag 22.02.2021
  Jeg ønsker at skolen ligger her i Krøderen.

  Bjørnar Jokerud

  Søndag 21.02.2021
  Hallen på Krøderen ble nylig pusset opp. Aktivitetsparken på Krøderen ble nylig bygget. Svømmehallen på Noresund ble opprustet for noen år siden. Tegningene til den påtenkte skolen til Noresund viser dårlig tilretteleggelse (noe jeg trodde var ulovlig), samt plassmangel (enda godt bygda er immun mot pandemi, ellers kunne plassmangel blitt et problem). Jeg skriver ikke først og fremst under for at skolen skal være på Krøderen. Jeg skriver under fordi samtlige avgjørelser som er tatt i denne saken, og i saker som indirekte påvirker denne saken, er hårreisende dårlig, og DET må det settes en stopper for!

  Karin Helene Stølevik

  Søndag 21.02.2021
  Stemmer helt klart for skole på Krøderen. Med all plassen Krøderen har å tilby en skole, i tillegg til uendelig med turstier, hytteskog, frisbeegolf, gressbane, ballbinge, idrettshall, skiløyper, skileik/akebakke, stor lekeplass og splitter ny skatepark og masse masse mer, rett på utsiden av døra! Helt perfekt miljø for barn og ungdom, uten tvil, og så mange muligheter.

  Arild Ruud

  Søndag 21.02.2021
  Trodde dette skulle være en underskriftskampanje for å få saken skikkelig belyst med kostnadsrammer og konsekvensanalyser for begge alternativ. Og krav om folkeavstemning for å avgjøre beliggenhet. Ikke her det skal stemmes på hvor skolen skal ligge.

  Tor Jarle Hauge

  Søndag 21.02.2021
  Burde ikke være noe vanskelig valg. Alt ligger til rette for Krøderen.

  Mayvelin Solheim

  Søndag 21.02.2021
  Selv er jeg tilflytter og bor på Krøderen. I disse 7 årene jeg har bodd her, har jeg jobbet både ved Krøderen skole og Noresund skole. Det er ingen tvil om at Krødsherad trenger ny skole. Både Noresund og Krøderen trenger oppussing. Jeg bryr meg ikke om hvor én felles skole havner, så lenge den ikke spiser altfor mye av kommunekassa og blir det rimeligste alternativet for kommunen å drifte over tid. Ikke minst må den ene felles skolen ha mer enn nok plass både innendørs såvel som utendørs. Det kan ikke være bygget så en får akkurat plass. Det må taes høyde for ekstra rom. En felles skole må representere kommunens slagord "Vertskap i verdensklasse" og være en skole som tar imot alle, som viser og verdsetter forskjeller i mennesker og som er tilrettelagt for alle type mennesker. Bygg en inkluderende skole!

  Else Marie Dokken

  Lørdag 20.02.2021
  Stemmer for skole på Krøderen

  Hilde R Stensrud

  Lørdag 20.02.2021
  Stemmer for skole på Krøderen

  Grethe Langseth

  Lørdag 20.02.2021
  Stemmer for skole på Krøderen

  Ellen Hauge

  Lørdag 20.02.2021
  Stemmer for skole på Krøderen

  Knut Erik Nilsen

  Lørdag 20.02.2021
  Jeg synes skolen burde være på krøderen. Der er det god plass til en ny skole å enda mer. Vi har idretts hallen, skiløypa, gressbanen,skauen og skeiteparken rett bak. Her er det plass til å bygge en skole med store fine klasse rom, å eventuelt bygge ut senere hvis behov.

  Anita W Steinseth

  Lørdag 20.02.2021
  Stemmer for Krøderen

  Nils Halvor Skinnes

  Lørdag 20.02.2021
  Skal ikke barna få det beste stedet for skole? Krøderen har absolutt alt for barna. Så skole på Krøderen det må de få ha. Barna er fremtiden. De bør få det beste sted å utvikle seg, både i skole og fritid. Friminutter i lek og sport, det har barna i fullt monn på Krøderens uteområde. La ikke politiske finurligheter ødelegge for barnas fremtid her i Krødsherad.

  Einar Kravik

  Lørdag 20.02.2021
  Krøderen, økonomisk billigere, vi har idrettshall og plass for ungenes aktiviteter, kommunehuset kan fortsatt brukes videre på Noresund.

  Vegard Kravik

  Lørdag 20.02.2021
  Stemmer for en skole på krøderen.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.