Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Åpne Lofthusveien i begge retninger!

  Lillesand, Agder
  Åpne Lofthusveien i begge retninger!
  Opprettet: 10.09.2021 av Johannes Myhre Vallesverd
  Sluttdato for signering: 10.03.2022
  Lofthusveien ble stengt som følge av en fortolkning av krav/uttalelser fra Vegvesenet i forbindelse med byggingen av ny Ungdomsskole i 2010.   Flertallet i Lillesand Bystyre har i tidligere perioder forsøkt å få åpnet Lofthusveien for trafikk i begge retninger. Mye godt arbeid er lagt ned for å få til full gjenåpning. Veien ble delvis gjenåpnet i 2019. Ungdomsskoleelever fra sentrum ferdes gjerne på gangstien parallelt med Lofthusveien, som er kortere. Elever fra øst krysser Lofthusveien i fotgjengerfelt. En viktig del av Lillesands infrastruktur er altså fremdeles delvis stengt. Dette medfører en mengde unødig bilkjøring for barnefamilier, eldre og andre som skal nordover eller til viktige samfunnsfunksjoner på Møglestuområdet, slik som kirke, gravsted, svømmehall, barnehage, idrettsanlegg og skoler.  Veistengingen uheldig for næringsdrivende og handelen i Lillesand sentrum. Det gir også trafikkfarlige situasjoner ved krysset ved Stansa, som nå må ta unna all trafikken fra sentrum mot nord. Fra 1. januar 2020 overtok Agder fylkeskommune ansvaret for veien. Dette innbyggerinitiativet ønsker at Lillesand bystyre vedtar at administrasjonen skal gå i dialog med Fylkeskommunen for å endelig få til en åpning av veien for toveis personbiltrafikk, herunder finne gode løsninger som både ivaretar fremkommelighet og trafikksikkerhet.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.