Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Seimsdalstunnelen må prioriteres

  Sogn og fjordane
  Seimsdalstunnelen må prioriteres
  Opprettet: 20.10.2013 av Trond Akre
  Sluttdato for signering: 01.01.2014
  Gruppa Årdøler for Seimsdalstunnelen ble opprettet etter at det ble besluttet å snevre inn den gamle tunnelen for å skille gående og syklende, fra blitrafikken. Gruppen har pekt på en rekke feil og mangler ved den gamle Seimsdalstunnelen, og vist at denne innsnevringen ikke er mulig å gjenomføre i praksis. Kommunen er enig med oss, og har prioritert tunnelen på 1 plass i sitt forslag til Najonal Transportplan, til fylkeskommunen. Rådmannen i Årdal sier dette: Tunellen er etter rådmannen si meining svært trafikk- og brannfarleg, og ein rapport frå Statens Vegvesen har slått fast at tunellen ikkje er i samsvar med dagens vegnorm og sårt treng vedlikehald og oppgradering. Seimsdalstunnelen må prioriteres i Nasjonal Transportplan, og vi krever at det blir bevilget penger til utbedringer eller en ny tunnel som tilfredsstiller kravet til dagens veinormal, og fremfor alt - ikke er brannfarlig. Fylkestinget skal ta stilling til dette i desember. Våre barn går, sykler og kjøres gjennom denne tunnelen hver dag. Årdøler for Seimsdalstunnelen.
  506 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Bjørnar Øvstetun

  Mandag 18.11.2013
  Gi oss ny tunnel no! :D

  Legg til kommentar