Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Lakkegata 55, Oslos kulturhistorie

  Oslo
  Bevar Lakkegata 55, Oslos kulturhistorie
  Din signatur er mottatt
  Opprettet: 04.11.2013 av Britt Gaathaug
  Sluttdato for signering: 01.03.2014
  Vi krever at industribygningene i Lakkegata m.fl., blir bevart og ivaretatt, og at det umiddelbart settes en stopper for reguleringsplanen, vedtatt i år 2000. Planen legger opp til utvikle dette området til en spøkelsesby, med gigantiske kontorbygg i Nedre Akerselva. Dette på bekostning av de svært viktige kulturminnene som industribygningene i Sundt-kvartalet består av. En slik utvikling vil hindre tilgang til viktige rekreasjonsarealer, og vil bidra til å forringe trivsel, trygghet og miljø for folk i nærmiljøet. Områdesatsingen for Tøyen og Bydel Gamle Oslo er i gang. Vi krever at denne protesten blir tatt til følge, og reflektert i vedtaket man nå skal gjøre i Byutviklingskomiteen den 6 november, ved å bevare og ivareta industribygningene i Lakkegata m.fl. slik at man nå kan fokusere på miljø, trivsel og trygghet. Entreprenører og arkitekter har kalt rivningen , og det gigantiske kontorkvartalet man ønsker å bygge, for et overgrep mot Oslo. Når vi ser at dette er en del av en større plan for et område med store utfordringer i forhold til fattigdom, språk, og fremmedgjøring- hvor kriminalitet, rus, overfall og utrygghet har fått overta store deler av bydelens gater og friområder- er en slik protest, fra vårt ståsted, berettiget.
  1384 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  14 kommentarer:

  Vidar Fiskum

  Tirsdag 19.11.2013
  Det er litt ironisk at man i et byormåde som allerede er kritisert for tett utnyttelse med dårlige sol og uteromskvaliteter, http://www.dn.no/d2/arkitektur/article2287328.ece , vil tillate et kontorbygg som gjør området enda tettere bebygd og frarøver boligområdene det lille som finnes av sol og utsikt. Og i tillegg vil tillate at det nye kontorbygget blir høyere og bredere enn det opprinnelig er regulert til, slik at gateløpene blir smalere og enda mindre lys kommer ned til bebyggelsen bak enn det som var forutsatt i den opprinnelige planen. - det er søkt om dispensasjoner fra gjeldende regulering om å få lov til å bygge ut over fortau og høyere takoppbygg, noe som gjør at kontorbygget kommer nærmere og høyere eksisterende boligbebyggelse. Mye tyder på at dispensasjonene vil godkjennes. Alt dette på bekostning av et sjarmerende industrikvartal, som i seg selv tilfører området historiske og kulturelle kvaliteter. Det er meget mulig at en utbygging av dette området vil kunne tilføre Herslebområdet et løft i eiendomsverdi. Men da med et prosjekt som spiller på lag med eldre og nyere bebyggelse som er oppført i omrdet, og ikke dette prosjektet som ser ut til å neglisjere de kvalitetene som fortsatt finnes her, uten å tilføre nye kvaliteter.

  Cathrine Constanse Gjelsnes

  Mandag 18.11.2013
  Andreas Ingeland: Nå har jeg bodd i nabolaget i snart 30 år, den siste tiden har det flyttet inn folk som ikke bryr seg døyten om nærmiljø, og bare skriker om værdistigning på boligene sine. Denn holdningen er et STORT problem for oss som skal bli boende i nærmiljøet

  Espen Olsen

  Mandag 18.11.2013
  Andreas Igeland: Du sier at vi som bor vendt mot Lakkegata 55 blir plaget av lydforurensning fra vaskeriet. Det kan godt være noen sliter med at litt lys kommer inn i stua hver gang porten til vaskeriet åpnes. Men du sier selv at Skanska og en statlig etat/direktorat vil flytte inn. Har du kikket borte ved Plan og Byggningsetaten? Selv nå sent på kvelden så står halvparten av lysene fortsatt på. Det betyr at når dette nye bygget blir ført opp, vil vi ha en vegg av flomlys som lyser opp både terrassene og stuene våres, for all fremtid.

  Andreas Igeland

  Lørdag 16.11.2013
  Det vil skape mer liv, bedre eiendomspriser og færre narkotikaselgere enn eksisterende bilvakseri. Det er ikke snakk om å bygge noe annet. Det reelle valget er mellom eksisterende bilvakseri og et kontorbygg med vakthold.

  Engle Van Ingebrigt Steen

  Torsdag 14.11.2013
  Jeg kan ikke forstå hva et kontorbygg skal bringe til dette området enn hva et kultursenter ikke kan bringe. Et kontorbygg vil skape et område som er dødt på kveldstid og ikke tilføre området noe som helst utenom et en stor mur av et bygg. Kultur og boliger vil i det minste bringe liv til området også på kveldstid. Nei legg om trafikken, få småbåthavn og aktivitet ved Akerselva så vil uønska individer forsvinne av seg selv.

  Andreas Igeland - beboer i området

  Torsdag 14.11.2013
  Bevaring av Lakkegata 55 er et tåpelig og misforstått initiativ som om lykkes vil få negative økonomiske konsekvenser for alle beboere i området. Det er Entra og Skanska som skal utvikle tomta. Skanska skal flytte sitt hovedkontor dit. Entra kjøpte den andre delen av området koste hva det koste vil, noe som betyr at etaten/direktoratet vil være av nasjonal karakter. En statlig etat/direktorat vil trekke til seg personer fra hele landet som igjen vil øke behovet og betalingsviljen til eiendommene i området. Dette vil gi en betydelig verdistigning på alle leiligheter i området. Er du villig til å gi avkall på flere hundre tusen i tapt gevinst for å bevare kvartalet? Ikke jeg Området rundt kvartalet er ekstremt plaget av narkotikaselgere. Når Skanska og den statlige etaten/direktoratet flytter inn vil de ta med seg et betydelig vakthold, et vakthold som vil presse narkotikaselgerne vekke. I dag kan man ikke gå ut uten å bli møtt av disse selgerne. Fjerning av narkotikaselgerne vil også bidra til å øke verdien på eiendommene i området. En annen bonus er at bilvaskeriet forsvinner. Eiendommer vendt mot Heimdalsgate er veldig plaget av både lyd og lysforurensning fra dette vaskeriet til alle døgnets tider. Riv skiten og bygg nytt som vil gjøre området betydelig mer attraktivt.

  Petter Jensen

  Onsdag 13.11.2013
  http://www.osloby.no/nyheter/Full-vernestrid-om-Lakkegatas-gamle-industritomt-7371809.html

  Britt Gaathaug

  Fredag 08.11.2013
  Tusen takk for innspill om bildebidrag. Vi fikk ikke lagt inn noe bilde da vi opprettet denne siden. Og nå i ettertid er det det ikke mulig å legge inn bilder, da siden er låst. Men jeg legger ved en link til vår side på Facebook. Kjempeflott om du legger de ut der:-) Tusen takk https://www.facebook.com/bevarlakkegata55?ref=stream&hc_location=timeline

  Oda Bhar

  Torsdag 07.11.2013
  Bidrar gjerne med et bilde her, om noen lurer på hva vi har å tape: http://www.flickr.com/photos/bharfot/3166786404/in/set-72157612096681229

  Stine Kristensen

  Torsdag 07.11.2013
  Veldig bra initiativ. Som nærmeste nabo setter jeg stor pris på byggene som er der idag.

  Øyvind Mustaparta

  Onsdag 06.11.2013
  Kontorbygg er en deprimerende ting i seg selv..Om strekningen langs akerselva heller er bebodd vil gjøre den mer vital og trygg,noe Oslo virkelig trenger.

  Mari Sletten

  Onsdag 06.11.2013
  Dette er en TRAGEDIE vi ikke kan tillate. Jeg lenker meg fast den dagen de prøver seg på riving! Folk må engasjere seg mer..Se hvordan det gikk med Borgen:(

  Erik Dæhlin

  Onsdag 06.11.2013
  Jeg er redd det er for sent, dette arbeidet (hørte jeg korrupsjon? eller mangel på historisk, etisk, estetisk og kulturell bevissthet?) har pågått lenge, men skriver under likevel.

  Knut Johannesen

  Mandag 04.11.2013
  Det er viktig at disse industribygningene blir bevart. Bevaring og ny bruk av disse vil bidra til liv og røre i området i stedet for gigantiske kontorbygg som knapt tilfører området liv. Aller helst burde Br Sundt få flytte inn igjen! Tenk å kaste ut en suksess bedrift mitt i Olso, forstå det den som kan!

  Legg til kommentar