Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Høyere lærertetthet for den videregående skolen i Hordaland.

  Hordaland
  Høyere lærertetthet for den videregående skolen i Hordaland.
  Opprettet: 03.01.2015 av Mette Johnsen Walker
  Sluttdato for signering: 28.02.2015
  Vi ønsker at Hordaland fylkeskommune skal innføre krav til hvor mange elever det skal være pr lærer i hver time. Vi, innbyggerne i Hordaland fylkeskommune, ønsker at alle barn og ungdom skal ha en god oppvekst, like muligheter og gode vilkår for å bli sett og fulgt opp av sine lærere. Forskning innenfor flere områder har vist at elever som får undervisning i mindre grupper, gjør det bedre på skolen og senere i livet. Vi ønsker at de videregående skoler i Hordaland må ha som mål å levere den beste utdanningen som er mulig for våre ungdommer. Dette gjøres ved å innføre et krav til lærertetthet i alle undervisningssituasjoner i de videregående skoler i Hordaland. Vi ber derfor fylkeskommunen om å behandle følgende forslag: Fra skoleåret 2016/2017 innføres det krav til hvor mange elever det kan være pr lærer i undervisningstimene i de videregående skoler i Hordaland fylkeskommune. Følgende er krav til maksimalt antall elever pr lærer, under undervisning, fra og med skoleåret 2016/2017: 22 elever pr lærer på studieforberedende 15 elever pr lærer på yrkesfag.
  106 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar