Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til folkeavstemming i Marnardal om kommunesammenslåing!

  Lindesnes, Agder
  Ja til folkeavstemming i Marnardal om kommunesammenslåing!
  Opprettet: 05.02.2016 av Odd Rolf Roland
  Sluttdato for signering: 05.03.2016
  Til: Marnardal kommune / kommunesammenslåingen Et overveldende flertall i Marnardals kommunestyre har på rekordtid startet en prosess for å utrede om Marnardal skal bli en del av en storkommune i sammen med Mandal og Lindesnes – uten å love å spørre innbyggerne til råds. Vi krever at det nye kommunestyret gjør vedtak om at et forslag om en kommunesammenslåing som omfatter Marnardal, skal legges ut til folkeavstemming. Når kommunestyret vil endre rammene for å arbeide politisk i Marnardal, skylder de alle innbyggerne mulighet til direkte å vise politisk mening – og dermed bli invitert til å engasjere seg direkte i avgjørelsen om Marnardal skal slå seg sammen med Mandal og Lindesnes. På samme måte krever vi at den videre prosessen ikke bare må utrede kommune- sammenslåing, men også innebære at en utreder følgene av å beholde Marnardal som egen kommune. Dette vil innebære en likeverdig behandling av eksisterende og nye kommuner – med en likeverdig bruk av de kriteriene som skal gjelde for å vurdere en evt. storkommune. Bare med et slikt 0-alternativ vil allmennheten få et rimelig utgangspunkt for en opplyst debatt i denne sammenheng – når først flertallet blant innbyggerne har åpnet for en prosess for sammenslåing med andre kommuner. Vi vil derfor oppfordre Marnardøler til å si Ja til folkeavstemming om kommunesammenslåingen, gi din stemme ved å signer denne oppfordringen!
  20 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.