Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Toforen veiforbindelse mellom indre og ytre

  Østfold
  Toforen veiforbindelse mellom indre og ytre
  Opprettet: 24.04.2016 av Torleif Remme
  Sluttdato for signering: 30.09.2016
  I 2013 fremmet jeg dette. Men den gang ble saker automatisk lukket etter ET døgn. Slik er det ikke lenger. Men jeg fikk ikke gjenåpnet saken fra den gang så jeg fremmer den på nytt. TOFOREN-forbindelsen er en ny hovedfartsåre mellom indre og ytre Østfold som går fra ASKIM og RAKKESTAD og ender opp ved det nye sykehuset på Kallnes. Forbindelsen følger i all hovedsak eksisterende traserer men det må bygges ca 6 km med ny vei. I dette forslaget er det planlagt slik at eksisterende gjennomgangstrafikk vil kunne flyte som den gjør i store deler av prosjektgjennomføringen. Likevel vil trafikken for en lengre periode bli rutet om fra Trøsken til Missingmyr. Siden dette forslaget i det alt vesentlige følger grunn som allerede er i det offentlges eie kan man begynne alerede til høsten på tre plasser og holde på så lenge det finnes midler. Nå som stortingspolitikerne søker gjenvalg, det er mangel på GODE prosjekter, mangel på arbeidsplasser og denne veiforbindelsen vil være avgjørende for en god regionsutvikling kan vi gå for at pengene - som finnes - blir stilt til rådighet. I 2013 lovet SP at det kommer utrolig mange ekstra mrd til veibygging. Regjerningen er ikke dårligere og jeg kan vanskelig tenke meg at AP vil gå inn i en valgkamp i Arbeiderbastionen Østfold med en negativ innstilling til et slikt utviklingsprosjekt. Ved å vedta dette prosjektet nå vil vi også sette igang mange prosesser knyttet til utførsel, finansiering og planlegging/grunnervervelse samtidig. Trasenen innebærer også en ny kryssning av Glomma ved Vidnes, noe som også vil øke fleksibiliteten og konkuransekraften til det lokale næringslivet. Veien er tenkt som et veilegeme med god og framtidsrettet bredde, fast midtskille, forbikjøringsfelt, veiskulder for nødstopp og Vei/sykkelbane ved siden av. Om vi setter i gang dette vil en del av de fylkeskommunale veien kunne gjøres kommunale og det blir opp til kommunene om de da trenger og vil bruke penger på gang og sykkelveier med den reduserte gjennomgangstrafikken. Mitt forslag er: Fylkeskommunen går inn for å sette igang dette prosjektet basert på de prinsippskissene som ble innsendt av Torleif Remme til alle offentlige instanser på alle forvaltingsplan i etterkant av fylkesordførerens oppfordring om å komme med innspill til denne forbindelsen.
  3 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar