1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Hvem står bak minsak.no?

  Minsak.no er utviklet i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet. Målet er at du lettere skal kunne foreslå saker for din kommune eller fylkeskommune. Dette er en rett du har, som er lovfestet i kommuneloven § 12-1. Les om retningslinjer her .

  Vi oppfordrer alle til å vise nettvett og utøve god debattkultur på disse sidene. Redaktøren forbeholder seg retten til å slette innlegg og saker av krenkende karakter.

  Formål med siden

  Bidra til et levende lokaldemokrati og at innbyggerne kan legge fram saker for kommunestyret som er viktige for dem.

  Vilkår for bruk av minsak.no

  For å legge ut innhold på nettstedet må du oppgi navnet ditt.

  Du er selv ansvarlig for at egne innlegg er i samsvar med disse retningslinjene.

  Opptre med respekt for andre. Sørg for å holde deg til emnet for diskusjonen. Redaktøren forbeholder seg retten til å fjerne innlegg fra nettstedet, for eksempel:

  Om du ser innlegg eller kommentarer som du mener bryter med disse retningslinjene gi beskjed til redaktøren.

  Forslag som legges ut kan fjernes uten varsel dersom de kan oppfattes som krenkende.

  Forslag kan også fjernes uten varsel dersom de er i strid med formål og retningslinjer for siden.

  Forslag fremmet av innbyggere som ikke bor i kommunen eller fylkeskommunen forslaget er rettet til kan også bli slettet uten varsel.

  Du må være oppmerksom på at innhold du offentliggjør på nettstedet blir tilgjengelig for en stor lesergruppe. Innlegg med trusler og oppfordringer til voldelige handlinger, eller som kan være straffbare, vil bli sendt Politiets sikkerhetstjeneste til vurdering sammen med automatisk innhentet informasjon som er knyttet til innlegget.