1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Personvernerklæring

  Personvernerklæringen handler om hvordan nettstedet minsak.no samler inn og bruker informasjon om besøkende på vårt nettsted. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

  KDD er behandlingsansvarlig for nettstedets behandling av personopplysninger.

  Minsak.no
  Minsak er et nettsted for innsamling av underskrifter etter Kommuneloven § 12-1 som under visse vilkår, gir innbyggerne en rett til å få en sak eller et forslag opp i kommunestyret dersom en forslagstiller greier å samle nok underskrifter. Nettstedet krever at navn og adresse oppgis når man skriver under. Redaksjonen i minsak.no og forslagstiller har tilgang til denne informasjonen. På nettsiden publiseres en liste over underskriftene uten adresse. Dersom forslaget også sendes videre til kommunen vil kommunen motta denne informasjonen og den vil være offentlig tilgjengelig inkludert underskrivernes navn og adresse.

  Mer om innbyggerforslag finnes på regjeringen.no .

  Behandling av navneopplysninger
  Navneopplysningene lagres fortløpende under sikre forhold på tjeneren der minsak.no ligger. Navneopplysningene med adresse og postnummer brukes ikke til noe annet formål enn å sendes inn til kommunen såfremt forslagsstiller velger å sende inn forslaget. Underskrivernes navn, adresse og postnummer er nødvendig for at kommunen skal kunne skal kunne sjekke riktigheten av underskriftene og for at forslagstilleren skal kunne redigere bort underskrifter fra ikke-bosatte i kommunen. Forslagstilleren må oppgi navn og adresse for at kommunen skal kunne vite hvem som er ansvarlig for forslaget.

  Brukerne har rett til å få innsyn i opplysningene de legger inn.

  Kommentarer
  Alle forslag og tilhørende kommentarer, lagres på tjeneren der minsak.no ligger.

  Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på sletting av ytringer. Forslagsstilleren kan selv slette forslag som legges ut på minsak.no.

  Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
  Det samles inn opplysninger om bruken av nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics . Vi bruker dette verktøyet for å få informasjon om omfanget av bruken av siden. Dette gir oss for eksempel informasjon om trafikken er tilstrekkelig stor til at det er grunn for å opprettholde tilbudet. Det gir oss også informasjon i evalueringen av siden til bruk når det eventuelt skal gjøres endringer i utformingen av siden.

  Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker nettstedet, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

  Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere. Mottatte opplysninger er underlagt  Googles retningslinjer for personvern .

  Dele-tjenesten
  Dele-funksjonen kan brukes til å videresende lenker til saken på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn saken hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett.

  Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser
  På  www.nettvett.no   kan du lese om hvordan du  stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler , og hvordan du  sletter informasjonskapser .

  Kontakt
  Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi håndterer informasjon som kommer inn til minsak.no kan du  ta kontakt med oss .