Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Steng Løkkeveien for gjennomkjøring!

  Oslo
  Steng Løkkeveien for gjennomkjøring!
  Opprettet: 09.06.2016 av Gunnar Bolstad
  Sluttdato for signering: 10.07.2016
  Løkkeveien er en av Oslos mest trafikkerte gater og samtidig skolevei for hundrevis av elever ved Ruseløkka skole. Den ble anlagt som en lokal gate med datidens standardbredde. Siden er den blitt koblet på utkjøringen fra Oslotunnelen, og er følgelig nå belastet av en trafikkmengde som den overhodet ikke er dimensjonert for – i et av Oslos aller tettest befolkede områder. Hver dag passerer 15.000 biler gjennom Løkkeveien. Få andre bygater i Oslo har tilsvarende trafikk. Trafikkbelastningen i Løkkeveien er så høy at denne kombinasjonen av veistandard og trafikkmengde simpelthen faller utenfor Vegvesenets kategorier. Trafikkmengden tilsier en firefeltsvei – som det uansett ikke er plass til. Denne situasjonen, som skyldes politiske beslutninger som aldri ville blitt tatt i dag, må ta slutt. Undertegnede ber Oslo kommune om å stenge Løkkeveien for gjennomkjøring for alle andre enn de 550 leddbussene som er påført oss midlertidig, og som tilsynelatende ikke lar seg flytte på. Bilister som kommer ut av tunnelen i Dronning Mauds gate må henvises til Ring 1 via Haakon VIIs gate, mens bilister som kommer vestfra i Munkedamsveien må kjøre rett fram i stedet for å ta opp i Cort Adelers gate og Ruseløkkveien, dersom de ikke faktisk skal til en adresse i nabolaget. Ferske erfaringer fra tunnelstengingene langs Ring 3 tyder på at bilistene raskt tilpasser seg slike endringer. Dersom en permanent stenging krever en konsekvensutredning, ber vi Byrådet om å stenge veien straks som et midlertidig tiltak i påvente av utredningen.
  329 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.