Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp ødeleggelsen av Enga!

  Oslo
  Stopp ødeleggelsen av Enga!
  Din signatur er mottatt
  Opprettet: 29.06.2016 av Enga kollektiv
  Sluttdato for signering: 30.07.2016
  Stopp ødeleggelsen av enga! I løpet av 5 år har Enga Eko bo kollektiv tatt vare på Enga, den gamle husmansplassen i Mariholtveien. I løpet av 5 år har mange folk fiksa huset, som var falleferdig. I løpet av 5 år har kollektivet fiksa grunnmuren, isolert taket, malt hele hytta på nytt, fiksa sopproblemer og laget en effektiv brannsikring som har blitt godkjent av brannvesenet. De har også tatt vare på området rundt og laget en grønnsakshage. 16. juli 2015 klarte Oslo kommune via miljøetaten å avslutte dette prosjektet og kastet ut alle de unge folka som jobba hardt med å redde, beskytte og ivareta huset. 6 politibilder og 1 helikopter ble betalt av skattepenger for å bli kvitt et dusin fredelige mennesker. Oslo kommune gjorde senere sitt beste for å bevise at huset var farlig å bo i. De skadet grunnmuren heftig ved å ødelegge og fjerne steiner, knuste vinduer med steiner, skadet gulvet og døra, og tok peisen og alle møblene for å forsikre seg om at ingen kunne bo der. Enga skal egentlig være en kulturell arv, men Oslo kommune, istedet for å beskytte stedet, ødelegger det, forlater huset tomt og aksepterer ikke et 5 år gammelt øko boprosjekt. Fra 26. mai 2016 startet et nytt kollektiv, Enga Eko squat, igjen et økoprosjekt og sosial bolig på husmannsplassen ENGA. Vi holder for tiden på med å restaurere huset igjen ved å fikse alle ødelagte og skadede ting, og vi har lyst til å igjen lage grønnsakshagen og muligens organisere noen aktiviteter og workshops for barn og voksne. Vi prøver også å komme i kontakt med Oslo kommune for å prøve å komme til en enighet, men det eneste svaret vi har fått er undertrykkelse og trusler om utkastelse. Vi trenger støtte for prosjektet vårt for å vise Oslo kommune at de ikke bare kan ødelegge den kulturelle arven i et beskyttet område og hindre unge folk som trenger et sted å bo som også vil redde og restaurere dette gamle huset. Hjelp oss å redde Enga og å stoppe ødeleggelsen av Enga dirigert av Oslo kommune!
  174 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Enga kollektiv

  Onsdag 29.06.2016
  STOP DESTRUCTION OF ENGA ! During 5 years, Enga Eko bo kollektiv took care of Enga, gamle husmannsplassen on Mariholtveien. During 5 years, many people were fixing the house which was falling a part. During 5 years the collectiv was fixing the foundations, insulating the roof, repainting the entire cottage, fixing fungus problem and made an efficient fire safety approved by the fire brigade. They were as well taking care of the surroundings and started an vegetable garden. On the 16th of July 2015, Oslo komuna by miljoetaten manage to end up this project and evicted all those young people that were working hard on saving, protecting and restoring the house. 6 police cars and 1 helicopter were paid from public money to get rid of a dozen of peaceful people. Oslo komuna later did their best to prove that the house was dangerous to live in. They heavily demaged the fundament by breaking and removing stones, broke the windows with stones, damage the floor, the door and took the fire place and all furnitures to be sure that no one could live inside again. Enga is supposed to be a cultural heritage but Oslo komuna is instead of protecting this place destroying it, leaving the house empty and not accepting a 5 year old eco living project. From 26th of May 2016, a new collectiv Enga Eko squat starts again an eco project and social housing at husmannsplassen ENGA. We are currently restoring the house again, fxing all broken and damaged things and we want to start again a vegetable garden and possibly organise some activities and workshops for kids and adults. We re also trying to get into a contact with Oslo Komuna and try to find an agreement but the only answer we ve got is repression and threat of eviction. We need to show support from the neighborhood to our project in order to show to Oslo komuna that they can’t just destroy the cultural heritage in an protected area and impeed young people that need a place to stay and want to save and restore this old house. Help us save Enga and stop the destruction of Enga directed by Oslo Komuna !

  Legg til kommentar