Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  La barn få individuell saksbehandling ved søknad om gjesteelevgaranti i Ås kommune.

  Ås, Viken
  La barn få individuell saksbehandling ved søknad om gjesteelevgaranti i Ås kommune.
  Opprettet: 07.09.2016 av Øystein Midtbøen
  Sluttdato for signering: 31.12.2016
  Aurora Haagensen Fladmoe på 10 år fikk avslag på sin søknad om gjesteelevgaranti på prinsipielt grunnlag. Hun er tatt inn som elev ved Majorstuen skole som har ekstra musikkundervisning til barn som vil satse på klassisk musikk. Barna som går der får 6 timer musikk i uken i tillegg til vanlig grunnskoleopplæring. For å komme inn må det søkes og det er opptaksprøve. Barratt Due Musikkinstitutt er ansvarlig for undervisningen. I etterkant av avslaget fra kommunen ble det skrevet sak i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/kultur/Fiolintalentet-Aurora-10-far-ingen-stotte-fra-kommunen-til-a-ga-pa-talentskole-600475b.html og i Østlandets Blad: http://www.oblad.no/nyhet/as/oslo/as-vil-ikke-gi-stotte-til-supertalent/s/5-68-195326 Det har også vært engasjement på facebooksiden "politikk i Ås". Vi har hatt kontakt med politikere i kommunen som sier at de skal ta opp hvordan Ås kommune skal behandle slike søknader fremover, men dette er ikke referatført i møteprotokoller. Da vi etterspør når det skal tas opp er det ingenting konkret. Derfor ønsker vi dette oppropet. Dersom vi oppnår 300 underskrifter må kommunen ta det opp i kommunestyret. Vi ønsker at de som søker om gjesteelevgaranti får individuell saksbehandling, og at det innvilges gjesteelevgaranti der kommunen ikke har et tilsvarende tilbud i egen kommune. Talentfulle barn har også behov for tilpasset opplæring og det er synd hvis dette stoppes av prinsipper og kommunegrenser. Dette vil sannsynligvis ikke gjelde mange barn. Vær så snill og hjelp oss med å få en annen praksis for saksbehandling av slike saker, og at det innvilges støtte der kommunen ikke har et tilsvarende tilbud! Mvh Øystein Haagensen Midtbøen og Rannveig Fladmoe 
  311 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.