1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Parkering/sykkelfelt bydel Frogner

  Oslo
  Parkering/sykkelfelt bydel Frogner
  Opprettet: 27.09.2016 av Åse Tilrem
  Sluttdato for signering: 27.10.2016
  Innbyggerinitiativ- krav om stans, eventuelt utsatt iverksettelse, konsekvensutredning og høring av planlagt bygging av sykkelfelt i bydel Frogner.
  1707 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  55 kommentarer:

  Hans Broch Nielsen

  Søndag 06.11.2016
  Vi bor i Lövenskioldsgate og er helt avhengige av blen av helsegrunner og hvis det blir så lite parkeringsplasser igjen blir det nesten umulig for åoss å bo her. Vi blir preset ut av eget hjem . Gyldenløvesgate er en ekstremt bred gate med brede fortau og en ridesti i midten masse plass å anlegge eller legge til rette for en annen løsning. Det er i dag ekstremt vanseklig å finne en parkingsplass som det er. Dette vil medføre vanvittig mye stress på oss som bor her. Nå må vi ofte kjøre rundt og rundt opp til en halvtime å finne plass i deler av døgnet.

  Karin Hamansen

  Søndag 16.10.2016
  Jeg har visst sovet i timen, men da jeg våknet oppdaget jeg at det å ha bil nærmest er blitt kriminalisert. Vi skal visst heller sykle på røde sykkelstier som brått stopper både her og der. Skal vi da bli stående og vente på fortsettelsen eller? Hvis dere politikere vil oppfattes som seriøs så må dere opptre seriøst. Dere kan ikke forlange at en bydel skal tappes for parkeringsplasser uten å begynne i riktig ende.Først må alternative plasser skaffes og dernest kan det lages seriøse sykkeltraseer. Nå er de i hytt og kanel, en rød stripe her og en der. Jeg har syklet rundt om i byen og Frogner i over tjue år og har aldri oppfattet det som noe problem. Hvis parkeringsplasser forsvinner blir det mye mere kjøring i bydelen. Folk kommer til å kjøre rundt i ring, mer og mer stresset for å finne en parkeringplass. Om vinteren med snø i gatene blir det enda færre plasser og stresset øker. Ærlig talt dere politikere, det er noe som heter: først planlegging,så utføring. Jeg skriver ikke dette fordi MIN parkeringsplass forsvinner. Jeg har en flott, oppvarmet garasjeplass på Frogner.Jeg skriver dette innlegg fordi dere politikere opptrer uansvarlig overfor oss syklister. Dere vil lage kaos og stress som kan føre til ulykker både for syklister og bilister og var det derfor dere ble valgt inn i Byrådet?

  Thomas Øiestad

  Torsdag 13.10.2016
  Til dere som måtte ha behov for en Carport, send en SMS til 4060 5560. Den befinner seg i Odinsgate 8

  Linda Jansen

  Onsdag 12.10.2016
  det står sluttdato for signering 27.10? ønsket å signere i dag, men for sent. Synd.

  ingalill Sandal/Åse Tilrem

  Tirsdag 11.10.2016
  Underskriftskampanjen avsluttes nå. Det hele blir overlevert Oslo Bystyre i Rådhuset i morgen. De som ønsker videre informasjon i sakens gang bes sende en kort epost til bevar.parkering@gmail.com så blir avsender registrert på vår mailingliste. Tusen takk til alle for fantastisk oppslutning!

  Kjerstin Landmark

  Tirsdag 11.10.2016
  Få på plass beboerparkering før noe annet gjøres! Det ble vedtatt innført i Oslo i 2007, altså snart 10 år siden!

  Michael Angelo Justiniano

  Tirsdag 11.10.2016
  Det er enkelt å sykle på Frogner i dag. Det er meget vanskelig å finne parkering. Det blir mye verre dersom det blir færre parkeringsplasser. Om man så skulle gjort noe, så var det heller å etablere flere parkeringsplasser! Ønsker også beboerparkering. Takk.

  John Knutsen

  Tirsdag 11.10.2016
  Sykkelsti i Gyldenløves gate er en såpass irrasjonell sak at det må ligge andre motiver enn syklistenes interesser til grunn for dette forslaget. Denne gaten er bredere enn de fleste, den er ikke veldig trafikkert, og den har adskilte kjørefelt. Det fremstår videre som fullstendig uforståelig at man ikke tar hensyn til beboernes behov for parkering, hvis man ikke da lever i en villfarelse om at ingen mennesker i dette området har et behov for å disponere bil i utgangspunktet. Det bor mange barnefamilier i området, mange eldre mennesker, og mange forflytningshemmede. Mange av disse menneskene kan ikke ivareta sine behov for transport ved hjelp av dagens kollektivtilbud, da avstandene til holdeplassene er for lange, samt at det ikke tilbys kollektivtjenester som er tilfredsstillende. Forslaget fremstår som en ny sak i en lang rekke med saker som er motivert av en ideologisk overbevisning om at bilister skal undertrykkes og fordrives for enhver pris. Ingen løsninger som inkluderer bruk av bilen i byområder (eller utenfor, for den saks skyld) skal støttes. Det er trist at slike radikale forslag i det hele tatt kommer på bordet, da de bærer preg av å være fremmet av en liten gruppe ekstremister som nyter en høyst ufortjent grad av påvirkning på de politiske prosessene i byen vår. Dette er et direkte resultat av et udemokratisk og valgteknisk samarbeid. Arbeiderpartiet har, i sin desperate jakt på byrådsledelse, påført beboerne i Oslo denne ulykken ved å ta disse ekstremistene inn i varmen. Dette håper jeg inderlig at velgerne vil huske ved neste valg.

  Håkon Olav Dahle

  Mandag 10.10.2016
  Følgende forslag er sendt bydelsutvalget: Til Bydelsutvalget på Frogner Som alle våre naboer er vi svært opprørt over den arroganse byrådet utøver i sykkelsti-saken. For første gang på de 11 år jeg har bodd på Frogner, føler jeg vi virkelig trenger et bydelsutvalg som kan hjelpe oss, både til å bli hørt gjennom ordinær politisk prosess, men også i å organisere motstanden blandt beboerne. I tillegg har jeg et forslag som kunne fremsettes som kompromiss i en kamp mot raseringen. I grove trekk benyttes Gyldenløves gate til 3 ting: 1. Bilkjøring 2. Sykling 3. Parkering Beboerne er aller mest opptatt av å beholde parkering. Byrådet står fast på sykkelsti. Det som ingen er spesielt opptatt av er bilkjøring i Gyldenløvesgate. Det er ikke mye gjennomkjøringstrafikk, og det som er kunne brukt Frognerveien eller Majorstuveien. Mitt forslag er at Gyldenløves gate skiltes med Kjøring forbudt for motorkjøretøy, med unntak for beboere. Så innføres det beboer-parkering. Syklistene vil da ha veien for seg selv, med unntak av de som skal parkere utenfor sin bolig.

  Peter Mellbye

  Mandag 10.10.2016
  Mindre bilkjøring innenfor ring 2 er jeg helt for. Man må begynne i riktig rekkefølge. Først må det opprettes beboerparkering for alle de aktuelle bydelene. (Idag er det mange som kommer utenfor bydelene som parkerer her om dagen.)Så kan man konsentrere seg om å legge forholdene til rette for sykler der det er vanskelig å sykle. Jeg sykler Gyldenløvesgate, Colbjørnsensgate, Parkveien og Løkkeveien til sentrum. Det er de vanskelige delene man burde konsentrere seg om Gyldenløves gate er ikke blant dem. Gjør noe rundt krysset Drammensveien Parkveien Løkkeveien og ned Løkkeveien. For tiden virker det som om byrådet er mest opptatt av sitt løfte om 60 km rødmalte gatefelt ikke om den egentlige nytteeffekten. Der er mulig å gjøre det trivlig å bo i byen, la folk også innenfor ring 2 ha bil. Konsentrere seg om at de som kommer utenfra kommer med annet enn egen bil. Det som nå foreslås kommer som en belastiing på dem som bor i byen og en fordel for dem som kjører inn. I Gyldenløves gate vil om byrådets forslag gjennomføres forholdene legges til rette for bilene slik at de raskere kan kjøre gjennom denne gaten og ikke bli hindret av folk som meg på sykkel.

  Lars Bernaas Nordang

  Mandag 10.10.2016
  Oppå de hele arbeider Ruter på nytt med planer om trikk i Skovveien.

  Ernst Kok

  Mandag 10.10.2016
  Hvis man vil forenkle noe for syklister og andre trafikanter, heller lag en bedre sykkelovergang i Kirkeveien mellom Vigelandsparken og Gyldenløves gate. Nå krysser syklistene ved gangfeltet vis a vis hovedporten, og sykler i full fart mot kjøreretning på fortauet om morgenen. Hver morgen blir jeg nesten kjørt overende på fortauet på vei mot bussholdeplassen.

  Liv Borgvin Dørre

  Mandag 10.10.2016
  Jeg sykler selv mye i sommerhalvåret, og har ingen problemer med å sykle på Frogner, hverken i Elisenbergveien, Gyldenløves gate eller de andre gatene hvor det nå er planer om å fjerne parkeringsplasser for å erstatte dem med sykkelstier. Jeg har derimot ofte store problemer med å finne parkeringsplass til bilen på Frogner. Og nå er det planer om å gjøre det enda vanskeligere, slik at vi som bor her må sirkle rundt i området enda lenger i håp om å finne en plass. Å tenke på å gjennomføre disse planene før beboerparkering er aktuell, er helt uhørt. Å sykle er hyggelig og sunt. Men hvis hensikten med fjerning av parkeringsplasser er å få folk til å oppgi bilen og erstatte den med sykkel, er situasjonen lite gjennomtenkt. Også vi som bor på Frogner har behov for å frakte varer og komme oss rundt. Å tro at sykkelen er riktig befordringsmiddel for folk i alle aldre og i alle livssituasjoner, er urealistisk, ikke minst i vinterhalvåret. Og hvorfor haster gjennomføringen slik? I blant annet Elisenbergveien er planen å få sykkelsti i høst og ofre parkeringsplassene på vegne av de få som bruker sykkel om vinteren. Kanskje finnes det bedre løsninger? Er det ikke bedre å gi seg tid til å tenke seg grundig om og legge sykkelplaner som er mer fleksible og som flere kan slutte seg til?

  Hilde Hvistendahl

  Søndag 09.10.2016
  Jeg håper dette tiltaket blir utsatt, og at det tenkes mer helhetlig enn å bare fjerne parkeringsplasser. Det vil føre til sterkt press på alle gater og gjenværende parkeringsplasser. Byen skal være for alle, unge som gamle, hunder, gående, syklende og kjørende. Ikke favoriser en gruppe så til de grader fremfor alle alle vi andre som også ferdes i området har.

  Helene Raa Bamrud

  Søndag 09.10.2016
  Nok et lite gjennomtenkt tiltak fra sittende byråd. For det første har Gyldenløvsgate noe av byens bredeste fortau som fint har plass til syklister. For det andre lurer jeg på hva funksjonshemmede og eldre som trenger bil skal gjøre når så mange parkeringsplasser forsvinner.

  Morten W Winther

  Søndag 09.10.2016
  Jeg trodde Maoismen var død, og ivertfall ikke at den skulle gjenoppstå i Gyldenløves gate og Elisenbergveien. Hva blir det neste? Omgjøring av ridestien i Gyldenløves gate til dyrket mark ved tvangsarbeid? Det eneste dette vill medføre er ar det blir lettere for hensynsløse vestkanfedre på sykkel å holde 90 km/t ned hele Gyldenløves gate.

  Magda Filonowicz

  Søndag 09.10.2016
  Jeg sykler daglig og har aldri opplevd vansker med å komme meg frem i Gyldenløves gate eller generelt på Frogner. Det er forholdsvis lite trafikk, bilister kjører generelt i lav hastighet i tillegg til at det er brede fortauer... Bydel Frogner er også den bydelen som har mest sannsynlig flest el-biler i Oslo.Hvor skal de parkeres ettersom så mange plasser fjernes nå?

  Cecilie Nordby

  Søndag 09.10.2016
  I Gyldenløves gate har vi vel noen av de bredeste fortauene i Oslo, i tillegg til ridesti mellom kjørefeltene. Hadde vært en bokstavelig smal sak å anlegge sykkelfelt på en del av fortauet, dersom dette trengs. Her i området er det vanskelig nok å parkere fra før! Og for min del står faktisk bilen parkert mesteparten av tiden.

  Lars Gathe

  Søndag 09.10.2016
  Et så omfattende inngrep i så manges indviduelle rettigheter knyttet til normal bruk av og adkomst til av ege bolig med lovlig transpormiddel være et uforholdsmessig vilkårlig inngrep. Og den valgte fregangsmåteb er et brudd på vanlige demokratiske spilleregler. Beboer parkering er vedattt og må gjennomførs først. JA TIL BEBOERPARKERING: Så får vi se på behov for tilatk for andre trafikanter. Den mest miljømessige transport er fortsatt å bruke bena - hele året. Sykling er for mange ikke aktuelt pga. trafikken og for de fleset som sykler en sommeraktiviet, Våre lokale bygater er ikke egnet til tempossykling, trening og sykler i stor fart.

  Erling Lein

  Søndag 09.10.2016
  Ønsker noen å se hvordan dette blir er det bare å dra ned til øvre del av Huitfeldts gate. Der er halvparten av plassene fjernet, og det er helt sikkert mot beboernes vilje.

  Hege Hoff

  Søndag 09.10.2016
  Det er vel og bra å sykle for dem som har helse til det. Har noen peiling på hva som er gjennomsnittelig alder her på Frogner. Alle er faktisk ikke i stand til å sykle. Norge er ellers ikke noe sykkelland om vinteren. Vi kan bare ikke sammenligne oss med land sydligere enn oss.

  Hallvard Müller

  Søndag 09.10.2016
  Jeg er ikke selv avhengig av parkering men jeg deler ambisjonen om en mer sykkelvennlig by. Jeg har i mange år syklet til og fra jobb og nesten daglig har jeg vært utsatt for minst en farlig situasjon. Dermed skulle man kanskje tro at jeg applauderer tiltaket for å fjerne parkeringsplassene, men det gjør jeg ikke. Tvert imot reagerer jeg sterkt og prinsipielt på fremgangsmåten. Her er det kun pisken som rår og det er ingen interesse for eller vilje til å lytte til innvendinger. Jeg tror at det finnes mange måter å gjøre byen - og Frogner - mer sykkelvennlig på, og jeg tror det finnes smartere måter å gå frem på enn ved totalt å overkjøre alle innsigelser.

  Jan Wollan

  Søndag 09.10.2016
  Jeg har syklet jevnlig i Oslo sentrum i over 50 år, og har fortsatt ingen problemer med å ta meg fram, selv uten sykkelfelt. I dag er det langt mindre trafikk i gatene i indre sentrum enn i 60-åra, da bilene sto i tette køer over Rådhusplassen og i sentrumsgatene. Men, de fleste av oss syklister har også bil som skal parkeres; Det er vanskeligst om kvelden etter kl.18, når alle beboere er tilbake fra jobb og reiser. Da hjelper det lite med beboerparkering, som bare virker i arbeidstiden 9-18, med det formål å minske innfartsparkeringen. Når det gjelder fjerning av parkeringplasser, blir en av konsekvensene enda mer «lete-kjøring» etter ledige plasser, dvs mere bilkjøring og eksos - det motsatte av MDG’s visjon. Skal vi på Frogner med bil «lide» for at syklister utenfor Ring 2 skal få egne baner for å komme fort inn til arbeidsplassene i sentrum? Dessuten: Har man tenkt på parkeringsbehovet for alle håndverkere, hjemmehjelpere, vaktmesterkompanier, vareleveranser osv ?! En konsekvensutredning er helt påkrevet. Min erfaring er at det er uproblematisk å sykle bl.a. i Gyldenløves gate i dag, og at mange av de planlagte sykkelfeltene er unødvendige.

  Pamela F Haugeland

  Søndag 09.10.2016
  Jeg bor delvis på Frogner og delvis utenfor Oslo. Når jeg er i byen så parkerer jeg ved leiligheten og går eller tar trikken. Men jeg er avhengig av å kunne komme inn og ha bilen et sted mens jeg bor der. Det er bra å legge opp til mindre trafikk i Oslo men det å fjerne plassene til de som bor der er feil vei å gå.

  Sverre Klouman

  Lørdag 08.10.2016
  Det er faktisk synd, for ingen av oss som bor i byen har noe imot at folk sykler til og fra jobb. Veldig bra!, men når det skal gå ut over vi som bor midt i byen (som også sykler mye) blir det bare trist. Det er allerede nå altfor lite parkeringplasser for oss som bor i byen, men de ruller ut sine "Røde sykkelveier" i hytt og pine - og resultatet blir rett og slett feil, både for syklistene og bilistene. Det virker som byrådet rett og slett ikke kan skjønne at det er veldig greit for oss som bor i byen å ha bil. Det skjer vi faktisk trenger den vi og. Byrådets snikinnføring av parkeringsavgift til kl. 20.00 uten å ha tilrettelagt for beboerparkering er også utrolig frekt. Det er helt feil rekkefølge, men bærer preg av panikk og " nå må vi gi gass før vi blir kastet ut av byrået ved neste valg". Finnes det noen statistikk på hvor mange % av de som sykler daglig til og fra arbeid i Oslo har også bil? De som jeg personlig kjenner - og som sykler til og fra jobb har alle bil. Nå som det skjer en revolusjon innen nullutslippsbiler MÅ også byrådet våkne. Når argumentasjonen er at biler står for så mye av lokalforurensningen blir det rett og slett TØV. Hvorfor? Nå byrådet IKKE vil ta seg bryet med å lage landstømsanlegg til båtene som ligger i Oslo havn slik at de kan gå på strøm, og ikke forurenser. En båt forurenser like mye som 13 000 biler.! http://www.aftenposten.no/.../Denne-skorsteinen... Da får vi som bor inne i byen følelsen av at det er bilen som skal tas, for den er pr. definisjon et onde hos miljøfanatikerene som styrer Oslo for tiden

  Andreas Nikman

  Lørdag 08.10.2016
  Dette er en politisk jakt etter personer som eier bil. Disse menneskene som styrer i Bystyre eller Byregjeringen som de så fint vil kalle seg har ingen evne til å sette seg inn i vanlig mennesker sin hverdag. De har selv egen gratis parkering i rådhusgarasjen og besitter tilgang på privatsjåfør med skuddsikre BMWer som spyr ut CO2 som de er så fryktelig redd for. Gleder meg til disse 4 årene er over og et nytt Bystyre kan starte prosessen å rydde opp etter disse politisk korrekte hyklerne.

  Nils Sandberg

  Lørdag 08.10.2016
  1.Kort etter valget 2015 ble parkometerplikt utvidet til kl.20 fra 17 som passet med endt arbeidstid. Resultat mye frustrasjon og leting etter plass, ev. passe på å legge på penger. (Bydel Frogner står for 25% av parkeringsbøter i Oslo)l 2. Bygge sykkelfelt på bekostning av p-plasser 2015-16-17. 3. Først vinter 2017/2018 mulig beboerparkering etter evaluering høsten 2017. Ønsket resultat: Tvinge biler vekk fra byen-folk gir opp kampen om parkering. Rekkefølgen er ikke slendrian, det er en politisk lagt plan.

  Bjørn Andvig

  Lørdag 08.10.2016
  Vi har bodd i bydelen i over 20 år. Det har alltid vært en utfordring med parkering i gatene. Så ble det innført beboerparkering på Fagerborg i 2014, og Oslo kommune proklamerte at det skulle komme tilsvarende på Frogner i 2015. Vi gledet oss til å få dette også her. Det løser nemlig opp i et problem som Byrådet har neglisjert fullstendig, nemlig PENDLERPARKERINGEN. At folk som skal på jobb i sentrum kjører helt inn til indre Frogner - parkerer på "gratisplasser" og så enten tar buss, bane, eller går til sentrum. Dette ble utsatt til 2017 - uten begrunnelse. Og så kommer dette, på toppen av parkometer til kl 20:00. Dette Byrådet mangler fullstendig konsekvenstenkning av sine grønne utspill og vedtak. Med beboerparkering fjernes MASSE parkerte biler på dagtid, og fremkommeligheten blir mye bedre for syklister. Gjør de riktige vedtak i rett rekkefølge, så får dere KANSKJE litt mer respekt.

  Carl F. Kjeldsberg

  Fredag 07.10.2016
  Jeg sykler til jobben nesten hver dag hele året. Om vinteren er jeg nesten alene som syklist på veien. Vintersykling kommer alltid til å være for spesielt tøffe (er opprinnelig trønder) i Oslo. Hjelper ikke med sykkelfelt i disse gatene.

  Vanessa Heihei

  Fredag 07.10.2016
  Det er noe av det mest irriterendejeg har hørt. Jeg kan se 100% hvorfor dere foreslår det (miljømessig sett), men dere må tenke lenger. Som en som bor i byen er dette bare irriterende å høre på. Man har kanskje små barn, masse handleposer med mat, kanskje man har kjøpt en hylle på IKEA, og så skal man ikke kunne ha en bil til å frakte dette til døren? Det blir for dumt. Når dere som foreslo det bor i byen med 2-3 barn i egen leilighet eller eget hus, prøv å tenk på det forslaget igjen. Det blir for dumt.

  Henrik Tore Dahl

  Torsdag 06.10.2016
  Sykkelvei bør etableres i Frognerveien fra Solli plass og opp til Frogner plass den dagen trikken blir flyttet til Bygdøy Alle. Nå bør Oslo kommune ta seg tid til å se selv sine egne planer i sammenheng. Bydelen behøver da ingen sykkelvei i Gyldenløves gt. En oppgradering av Frognerveien bør prioriteres og gjerne i et miljøperspektiv. At en godt etablert beboerparkering må på plass før parkeringsplasser fjernes bør være enkelt å innse. Slik parkeringssituasjonen har utviklet seg bør all tilgjengelig parkering reguleres på en måte som tjener Frogner bydel og ikke ensidig tar hensyn til pendlere med sykkel eller bil.

  Ketil Iwe Thorsteinsen

  Tirsdag 04.10.2016
  Her er svar jeg har fått fra Oslo Kommune på to henvendelser: VEDRØRENDE FJERNING AV PARKERINGSPLASSER I GYLDENLØVES GATE Svar på siste innkommende brev datert 29.09.2016: 1. Sykkelfelt blir ikke rullet ut i 2016. Dette er blant annet i påvente av en trafikkanalyse som skal gi svar på hvilke trafikale endringer som kan gjøres på strekningen. Denne analysen ventes ikke å være ferdig før i desember. Deretter skal Bymiljøetaten vurdere hvilke tiltak som skal gjøres for å tilrettelegge for sykkel i henhold til krav og standarder. Dette er også informert på vår hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/byruter-for-sykkel/sykkeloppgradering-av-gyldenloves-gate-colbjornsens-gate-og-parkveien/ Under punktet «når» er det informert om at de første tiltakene trolig iverksettes i 2017. 2. Vi forsøker å samkjøre innføring av permanent beboerparkering og Gyldenløves gate. Dersom samkjøringen ikke lar seg gjøre vil beboere finne gratis, offentlige parkeringsplasser i sidegatene i de månedene det gjelder, frem til beboerparkering er innført. Svar på det første innkommende brevet datert 29.09.2016: 1. Fartsgrensen i gaten er 30 km/t. Det er mottatt henvendelser på utrygge forhold for syklister i Gyldenløves gate. Et av våre hovedmål er at sykkelanleggene skal kunne brukes av alle typer syklister; skolebarn, eldre personer etc. 2. Viser til svar over. 3. Vår vurdering er at det er lite hensiktsmessig å tilrettelegge for sykling i ridestien. Dette er blant annet av hensyn til kulturminner, miljøhensyn, trafikksikkerhet og fremkommelighet. 4. Trafikkanalysen (som nevnt i punkt 1) vil gi svar på hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre og ikke i forhold til trafikale endringer.

  Nils Sandberg

  Tirsdag 04.10.2016
  Vintersykling: Bymiljøetaten i Oslo opplyser stadig vekk at vintersykling i Oslo økte med 40% sist vinter. Det er riktig, det var en økning fra 2,1% til knappe 3%....

  Lars Mørch

  Mandag 03.10.2016
  For veldig mange vil det å bytte ut bil med sykkel/kollektivt i sommerhalvåret være overkommelig. Problemet er at vi bor ikke i Spania, Oslo er en av de mest værutsatte byene i verden, det er urealistisk for mange med sykling i vinterhalvåret, samt at kollektivtilbudet vil ikke kunne tilfredsstille behovet i overskuelig fremtid. Tipper at enkelte kommer til å bli så lei av parkeringsutfordringene når sykkelprosjektet er fullt utbygget at man før eller senere gir opp og flytter ut. Sikkert det enkelte ønsker, men trist for de som bor i bydelen og absolutt trenger bil. Født og oppvokst på Frogner selv, ønsker at barna mine også skal gjøre det, men blir slitsomt slik det ser ut nå. Frykter at biler permanent vil oppta plasser, folk vil dra tidligere fra jobb for å sikre parkering. Hele familien er glad i å bruke sykkel og vi bruker kun elbil, trist greie.

  Ulf Hordvik

  Torsdag 29.09.2016
  @Øyvind Kaul Kragerud. Det er en _missopfatning_ at Beboerparkeringen frigjør parkeringsplasser. Modellen til Beboerparkeringen er at dagens plasser som ikke er avgiftsbelagt vil bli avgiftsbelagt for alle 09–18 på hverdager og 09–15 på lørdager. Beboere får kjøpt et årskort, mens besøkende vil måtte betale avgift tilsvarende det som er for dagens avgiftsbelagte plasser i gul sone. Erfaring viser at det dermed blir redusert innfarsparkering på dagtid, og dermed redusert biltrafikk dagtid. Natterstid er det ingen forskjell fra i dag. For mange beboere, er det parkering natterstid som vil bli den store utfordringen. Da er det ingen frigitte plasser. Kanskje tvert i mot, såfremt BYM fortsatt ønsker å male opp alle plasser, noe som gir redusert tetthet.

  Wenche Sortebogen

  Torsdag 29.09.2016
  Dette oppleves som et overgrep. Hadde kommunen først gått inn for å lage alternativ parkering, f.eks underjordisk parkering der det er mulig. Kanskje under vestkanttorget og den berømmelige t- bane stasjonen på Elisenberg (se; http://www.aftenposten.no/osloby/Her-er-Oslos-hemmelige-togstasjon-108643b.html ) så hadde det vært mer konstruktivt. Beboer parkeringen er bra - når den en vakker dag kommer, men det løser jo overhodet ikke det problemet vi nå får! At folk flest skal sykle her vinters tid forkommer meg helt urealistisk!

  Marius W Kristiansen

  Torsdag 29.09.2016
  omtrent 30% av plassene der jeg bor forsvinner. Det er ikke relativt få. I tillegg er det i utgangspunktet stort sett bare beboere som parkerer i området, all den tid det er et boligområde. Beboerparkering vil altså på ingen måte kompensere for færre plasser. Kaos i gatene vil også gjøre området mindre attraktivt for bileiere, hvilket reduserer verdien på boligene.

  Øyvind Kaul Kragerud

  Torsdag 29.09.2016
  Det er positivt for bydelen og for byen at vi får sykkelveiene. Beboerparkeringen som innføres på Frogner frigir flere parkeringsplasser enn de relativt få plassene som omdisponeres til sykkelvei.

  Morten Folkeson

  Torsdag 29.09.2016
  Sykkeltraseer og redusert biltrafikk vil det være mulig å komme frem til enighet om. Hovedsaken er imidlertid fjerning av parkeringsplassene i bydelen. Det rammer alle grupper – fra barnefamilier som skal frakte barn til og fra barnehage, til barn og unge som skal på fritidsaktiviteter, til barn, barnebarn, familie og venner som kommer på besøk og ikke har noe sted å sette fra seg bilen, til gamle foreldre som trenger pleie og omsorg. Jeg går ut ifra at kommunen ikke kompenserer for det frivillige og ubetalte arbeidet som bortfaller eller reduseres ved at parkeringsmulighetene fjernes. Vi gikk rundt på Frogner og hang opp informasjon om møte angående planene for bydelen. MDGs støttespillere gikk systematisk til verks og fjernet informasjonen før natten var omme. «Fjern bilen fra Oslo» er blitt et like stort mantra for MDG som «Væpna revvolusjon» var for AKP(m-l) på 70-tallet. Forskjellen er at AKP ikke hadde tilslutning fra bystyret.

  Ulf Hordvik

  Onsdag 28.09.2016
  Hovedproblemet er at det ikke finnes noen alternative parkeringsmuligheter for beboerne. Hvor skal flere hundre biler gjøre av seg? Beboerparkering blir bra. Det vil redusere innfartsparkering og kjøring på dagtid, og få flere til å velge sykkel eller kollektivt. Men det vil ikke gi noen flere plasser, og heller ikke tilgang til dagens avgiftebelagte plasser. Daglig bilbruk for beboere i sentrale strøk i Oslo er landest laveste. Men tilgang til bil er viktig for mange. Det har vært gateparkering i Oslo siden privatbilismens begynnelse. Hvor skal beboernes biler nå stå parkert? Utbygging av P-hus i forkant kunne hjulpet. Da kunne en fått frigjort mange plasser på gateplan.

  Elisabeth Nymann

  Onsdag 28.09.2016
  Dersom man fjerner parkeringsplassene i kvartalene/krysset Prof Dahls gate/Eilert Sundts gate før ordningen med beboerparkering innføres blir det kaos som kun vil medføre større belastninger på miljøet og trafikken: Dette området ligger så nært opp til Bogstadveien at det p.t. er hardt belastet med innfartsparkering fra folk som tar bilen istedet for kollektivt til Majorstuen og Bogstadveien.

  Henrik J.

  Onsdag 28.09.2016
  Blir ikke noe renere, mer miljøvennlig og mer sykkelvennlig by hvis alle p-plasser skal beholdes. Kanskje greit å titte litt utenfor sin egen nesetipp?

  Christian M. Sagedahl

  Onsdag 28.09.2016
  Med hensyn til informasjon, videre send link til denne side til alle deres kontakter i bydelen via epost / Facebook / Whats App, Twitter, osv.

  Trond Elverum

  Onsdag 28.09.2016
  Tilrettelegging for sykling er et viktig og positivt tiltak. I sentrale bygater som bl.a. Gyldenløves gate er det beste tiltaket å løse dette med Shared Space. Syklister og bilister må dele samme kjørebane. Hvis bilene kjører saktere er det helt uproblematisk. Når bilene fjernes og gaten blir åpnere vil bilenes hastighet øke. Som syklist vil jeg ha tilgang til hele kjørebanen i bygatene, jeg vil ikke bli presset ut i et smalt felt i veikanten!

  John Doe

  Onsdag 28.09.2016
  De som hang opp infoormasjonslapper om bydelsmøte på Oslo Handelsgymnasium eller noen andre intiativtakere, burde også henge opp informasjon om denne underskriftskampanjen på alle bygårder i området. Jeg fikk tilfeldigvis tips om denne siden, men sikkert mange som ikke kjenner til den. 480 underskrifter er jo veldig få med tanke på hvor mange som bor i bydelen og som blir berørt. Burde få til flere tusen underskrifter om vi skal bli hørt!

  Anne Solberg

  Onsdag 28.09.2016
  Det er bra med tilrettelegging for sykkel, men det må også tilrettelegges for at sentrumsbeboere kan ha bil når vi skal ut av byen. Det er ikke miljøvennlig å måtte kjøre rundt i 40 min for å finne en parkeringsplass. Stemmer for beboerparkering fra 2016.

  Lars Henrik Torgersen

  Tirsdag 27.09.2016
  i tillegg til dette er ca 100 parkeringsplasser fjernet på dagtid i toppen av Skovveien ifm utbygging av Uranienborg skole samt ca 25 plasser fjernet permanent i Camilla Colletts vei for å gi bedre plass til 21-bussen. Permanent Beboerparkering på Frogner er ikke på plass for 2018. Kombinasjonen av alt er utålelig.

  jo bergsland

  Tirsdag 27.09.2016
  Nå har jeg syklet på kryss og tvers i denne byen i 50 år, og har aldri hatt behov for en eneste meter med sykkelfelt. 2 barn har jeg lært opp ferdigheter til å sykle i bygatene uten problemer. Ingen av oss har følt oss truet så lenge ferdighetene er på plass. Sykkelhysteriet har tatt helt av. Men når byen styres av "fjortiser" med en diktatorisk enfoldighet som er grenseløs, må det gå galt. Skylappene sitter så tett inntil hodet at "fjortisene" aldri evner å se sammenhenger eller ringvirkninger av sitt håpløse og ensporede engasjement.

  Nils Sandberg

  Tirsdag 27.09.2016
  Gyldenløves gt har 173 plasser. De øvrige i Elisenbergveien, Eilert Sundts gt og Prof Dahls gt som skal tas nå i sep/okt har ca 110. Det er bare å gå en kveldstur og se for seg bilene i disse gatene plassert i de tilstøtende gater. Så kommer bl.a Løvenskiolds gt i neste runde.

  Christian M. Sagedahl

  Tirsdag 27.09.2016
  Legg til grunn mellom 20 og 25 biler per kvartal (en side)

  Grete Stenersen

  Tirsdag 27.09.2016
  I tillegg planlegges å fjerne alle plasser i Gyldenløvesgate og Colbjørnsensgate i neste runde.

  Denise Samson

  Tirsdag 27.09.2016
  Foreløpig 110 parkeringsplasser i løpet av september/oktober i Eilert Sundtsgate, Elisenbergveien og Prof. Dahlsgate. S

  Charlotte Røvig

  Tirsdag 27.09.2016
  Hvor mange plasser er det snakk om?? Litt mere informasjon så kanskje flere signerer :-)

  Christian Sagedahl

  Tirsdag 27.09.2016
  Bare skriv fornavn etternavn, adresse og post nr. Ikke epost addresse eller tlf.

  Siri Alveberg

  Tirsdag 27.09.2016
  Jeg får ikke signert og har fylt ut e-post navn og adresse. Hvordan gjøres det? Mvh Siri Alveberg