1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Opprett 30-sone i samtlige sidegater på Andenes

  Andøy, Nordland
  Opprett 30-sone i samtlige sidegater på Andenes
  Opprettet: 07.10.2016 av Ørjan Vøllestad
  Sluttdato for signering: 07.11.2016
  Det er et problem at det er så høy fartsgrense i sidegatene på Andenes. Det observeres veldig ofte at tungtrafikk kjøres sidegater og i høy fart. Høy fart er 50km/t og altfor mye når det ikke finnes fortau og barn leker/går/sykler i gatene. Et eksempel er i Kong Hans Gate, der kjører både busser og vogntog/lastebiler ofte i veldig høy fart. Fartsgrensen er altfor høy og de bremser heller ikke i kryssene, men kjører rett over uten å tenke på kryssende trafikk. Jeg merker dette i krysset Snarveien-Kong Hans Gate, hvor unge ofte sykler eller går mellom skolen, prix og idrettshallen. Det finnes et par områder på Andenes hvor det er 30-sone, men det burde være det i alle gater, med unntak av Storgata. Jeg ser ingen grunn til å ha 50-sone i sidegater. I tillegg har tungtrafikk ingenting å gjøre i sidegatene. De kan og burde kjøre utelukkende i Storgata som er dimensjonert for dette. Slik jeg ser det er det et par tiltak som kan og må gjennomføres: 1. Sette opp skilt som forhindrer store kjøretøyer å kjøre i Kong Hans Gate og andre smågater. Da vil det i teorien begrense tungtrafikk til Storgata. Vareleveringer er selvsagt en annen sak og et unntak. 2. Sette fartsgrensen til 30km/t over hele Andenes, bortsett fra i Storgata. Dette vil gjøre det bedre for trafikken rundt skole- og barnehageområder i tillegg, og dessuten gjøre det tryggere å ferdes over hele Andenes for myke trafikkanter. Endres fartsgrensen til 30km/t åpner det kanskje også opp for fartsdumper også på senere tidspunkt, dersom fartsgrensen ikke holder. 3. Aller helst, både skilt som nekter tungtrafikk og begrenser fartsgrensen i sidegatene. Hvis ingenting gjøres vil det snart skje en alvorlig ulykke og jeg har allerede vært vitne til nestenulykker på grunn av dette. Hvis du er enig i dette, gi din stemme slik at vi kan få forbedret sikkerheten og gjøre gatene tryggere for ungene våre.
  123 av 92 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  2 kommentarer:

  Er Anonym

  Onsdag 12.10.2016
  Helt innafor med 30-sone (selv hovedgata fra krysset ved avinor mener jeg burde ha 30-sone) det er helt umulig å holde oversikten hvis man kjører over 30 ned hovedgata på andenes, det er alt for mange kryss og blindsoner unger kan komme fra! Uheldigvis (av min mening) er de verste i trafikken på andenes.. Selveste Andenes Taxi, de kjører som om de har politiet på halen nedover alle gater!

  Rikke hansen

  Lørdag 08.10.2016
  Godt forslag men desverre har jeg liten tro på trafikantene på Andenes, bor selv i ei 30 sone som sjeldent blir holdt og dette rett ved skole, krysser fingrene daglig at det ikke skjer en ulykke