Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Konvertering av Bussveien til Bybane før bussteknologivalg.

  Rogaland
  Konvertering av Bussveien til Bybane før bussteknologivalg.
  Opprettet: 25.10.2016 av Rolf G. Torgersen
  Sluttdato for signering: 22.12.2017
  Gjeldende Nasjonal transportplan har et tillegg om Bussveien på Nord-Jæren, som sier at Bussveien bygges for bybane, og kan konverteres (omlegges) til bybane. Det må i tilfelle gjøres av Rogaland fylkesting. Fordelen med Bybanen i forhold til bussvei, er at planene ville binde byene Sandnes og Stavanger sammen med en linje til flyplassen og dermed også Sola kommune. En bybane ville bli bygd med mye av sporene i grasplan, og vil dermed være støysvak. Funksjonshemmede vil også ha en stor fordel med bybanevogner som stanser på millimeteren.En bybane ville ikke koste mye mer enn bussveien i og med at grunnarbeidet for en bybane allerede gjøres nå. Og bybanedriften ville ikke utgjøre mer enn bussveien. Hvis folket i de tre kommunen heller vil ha bybane, bør fylkestinget ta hensyn til det. På facebok ha "Ja til bybane, konvertering nå! stadige oppdateringer om saken. Undertegn hvis du er enig i at fylkestinget skal gå over til å bygge bybane nå, og ikke en gang i framtiden.
  515 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  12 kommentarer:

  Rolf Helgevold

  Lørdag 25.03.2017
  stopp galskapen

  Zoumana Traore

  Lørdag 25.03.2017
  Det fins over 30 dobbel registrering, må kjekkes mot adressen. Det kan være forskjellige personer med det samme navn.

  Rolf G. Torgersen

  Tirsdag 21.02.2017
  Vennligst signér bare en gang. Du må også bo i Rogaland. Når lista leveres til Kommunaldept. må den renskes for doble og flere navn og folk som bor utenfor fylket.

  Leif. Høybakk

  Lørdag 18.02.2017
  Tror denne lista må vaskes litt da der er mange doble og triple underskrifter. :)

  Rolf G. Torgersen

  Mandag 23.01.2017
  Enskinnebane/monorailtilhengerne har hatt innbyggeraksjon, men fylkeskommunen var gikk imot. Bussveien blir bygget for bybane, og fylkestinget kan endre bussveivedtaket hvis det er ønsket. Ny forskning fra TØI sier at bybanen er bedre enn buss for alle trafikkenter, og best i universell utforming!

  Terje Kristensen

  Mandag 23.01.2017
  Jeg er også for monorail. Finnes det en signatur-side for det forslaget også?

  Ernst Kloster

  Mandag 21.11.2016
  Støtt en fantastisk sak og få denne regionen på skinner igjen. Stort bedre motkonjektur prosjekt finnes ikke. Det vil føre til stabilitet og robusthet av en annen dimensjon. Snart er et langt løp i mål! (Må heie litt på oppløpssiden :) )

  Alex McHugh

  Torsdag 17.11.2016
  At bybanen kan bare kjøre 30km/h i timen er feil måten å ser på saken. Jeg tar det som kolombus kaller for express buss hvert dag til/fra Forus, i den vanlige rushtiden klarer de ikke 30km i timen i løpet av hele turen. En bybane burde bli like raskt og kunne frakter mer folk på en mer behagelig måte.

  Alexander Rügert-Raustein

  Tirsdag 08.11.2016
  Øyvind Skjæveland: kvar har du det i frå at bybane berre kan gå med 30 i timen? Dei system underteiknande kjenner til går opp i 100 utan for bebyggelse, innanfor ville sjølvsagt 50 vere rett ift til resten av trafikken. Mao ettersom den ikkje vil stå i kø vil bybanen kunne garantere uhindra framkommst og vil f.eks på vegen ut til flyplass bruke minimalt meir med tid samanlikna med bilkøyring utan kø!

  Rolf G. Torgersen

  Mandag 07.11.2016
  Her står det mellom bussvei og bybane som sinker mindre! Stasjonspåstigning til monorail sinker også.

  øyvind skjæveland

  Søndag 06.11.2016
  hvorfor skal vi velge bybane som er en sinker i trafikken. tid med by banne mellom sola og stavanger er ca 50 minutter på en mil men oslo flyplass til oslo er ca 7 mil på 20 min. by banen kan maks gå i 30 kilometer på maks. er det det vi trenger. sats heller på monotail mellom byene og buss ut fra knute pungtene.

  Elin Dalen-Rasmussen

  Lørdag 05.11.2016
  Se Inititativtaker Rolf Torgersen snakke om at vi ikke må drite oss ut en gang til. Bygg skikkelig med en gang. Så får vi valuta for pengene http://www.tvvest.no/-bybanen-ble-vedtatt-for-hundre-ar-siden