Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  La Thereses gate forbli en bærekraftig strøksgate!

  Oslo
  La Thereses gate forbli en bærekraftig strøksgate!
  Opprettet: 03.11.2016 av Ingeborg Norshus
  Sluttdato for signering: 04.12.2016
  Beboere og næringsliv ønsker mulighet for korttidsparkering (< 2 timer) i Thereses gate for varelevering og for kortvarig stopp for å handle. Dette er nødvendig for å holde liv i en bærekraftig strøksgate. Graden av parkering i dag hindrer ikke lenger trikkens fremkommelighet. Konsulentfirmaet Norconsult anbefaler derimot en løsning i Thereses gate som innebærer sykkeltrasé på begge sider av gaten, noe som vil gjøre all parkering umulig - stikk i strid med innspill fra både beboere og næringsliv. Oslo kommunes sykkelprosjekt har allerede lagt inn Sofies gate som sykkelgate i ruten Nydalen-St.Olavs plass, det er derfor ikke nødvendig med sykkeltrasé også i Thereses gate. Beboere og næringsliv ønsker bare én omgang med gravearbeider i gaten, flytting av trikkeskinner kan og bør utsettes til man har vedtatt endelig utforming av gaten. Det er på tide at lokaldemokratiet blir tatt hensyn til her, og at politikerne nå tenker helhetlig og langsiktig.
  486 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  5 kommentarer:

  Hanna Helene Syse

  Mandag 07.11.2016
  Jeg sykler til jobb hver dag, og vet at trikkeskinner parallelt med sykkeltraséer kan være livsfarlig. Dessuten er det miljøvennlig å hegne om nærbutikker. Alternativet er at folk bruker bilen for å handle lenger unna hjemmet. Helt enig i at privatbilismen må ned, men å sultefore butikker i indre by vil bidra til mer privatbilisme.

  Karl Henrik Flyum

  Lørdag 05.11.2016
  Det er kanskje ikke så åpenbart for alle utenfra hvor stygg denne saken i Thereses gate er. Sett på avstand kan det for eksempel se ut som om den handler om å øke framkommeligheten for trikken. Og det er da vel bra? Eller at den handler om å legge forholdene til rette for syklister, slik at folk i byen kan velge å sykle framfor å kjøre bil. Og det er vel også bra? Det ser kanskje ikke ut som noen stor sak at noen få parkeringsplasser må ofres for slike gode miljøformål, selv om noen lokale forretninger og nabolaget ellers protesterer. For meg som hører til i dette nabolaget ser saken ganske annerledes ut. Jeg ser at den nye trikken skal brukes til å dundre rushtrafikken så fort som mulig gjennom nabolaget vårt. Hvorfor skal ellers så mange stoppesteder legges ned rundt omkring i byen? I så fall blir trikken noe helt annet enn den har vært - den hyggelige Oslotrikken blir nå bygget om til T-banetog midt i gata. Det er også vanskelig å forestille seg store horder syklende opp Thereses gate vinterstid. Og det skal faktisk veldig mange syklister til før det monner, sånn med hensyn til miljøet. Særlig hvis det viser seg at det finnes mange som er så frekke at de har både sykkel og bil. Hvor mange kilometer bilkjøring erstattes i virkeligheten av en bysykkel? Og hvor mange av de nye el-syklistene har solgt bilen, hvis de da i det hele tatt hadde en bil? Det verste er kanskje likevel at den nye dunder-trikken og syklistene skal klemmes sammen i samme gateløp. I den langtidsplanen Oslo kommune har fått laget for sykkelveinettet i Oslo er det tvert i mot lagt vekt på å holde sykkelveiløpene unna annen tyngre trafikk. Av hensyn til trafikksikkerheten. I Thereses gate skal visst det motsatte skje, selv om det finnes gode alternativ. Denne saken handler ene og alene om å la hensynet til rushtrafikken gå hardt ut over hensynet til lokalmiljøet vårt. Det protesterer vi mot.

  John Harbo

  Lørdag 05.11.2016
  Denne saken nå viser at behandlingen av Thereses gate er under all kritikk. Det som, startet med et prøveprosjekt initiert av Ruter, har ført til at gaten er blitt rasert. Det er til skade for beboere, næringsdrivende og andre brukere av gaten. De mange mer eller mislykkede prosjektene har ført til store utlegg for kommunen uten at noe positivt er oppnådd. Det er nå på høy tid å sette en stopper og finne en ordning som de berørte parter kan leve med.

  Liven Sørum

  Torsdag 03.11.2016
  Hvordan kan det ha seg at RUTER bestemmer og styrer et helt gatemiljø, beboere og forretningsdrivere må rette seg etter dem, og alle således får sine hverdager, liv og aktiviteter totalt degradert? Bør det ikke heller være totalt omvendt, at RUTER skal tilpasse seg miljøene - og være til glede og nytte for alle i samme miljø? Aldri har det tidligere vært så mange tomme butikklokaler som nå, og det fargerike miljøet som en gang var her, er betraktelig falmet og redusert! Min omgangskrets – flere bilbruk-avhengig av forskjellige årsaker - vegrer seg for å avlegge besøk her, grunnet gatens parkeringsproblemer, så også private og sosiale hverdager er betraktelig forringet siden Prøveprosjektet startet i sin tid, og problemene ser ut til å fortsette med nye planer! Vet at jeg ikke er alene om dette, men det ser ut til at det viktigste og primære er at RUTERS rutetabell holdes…! Hva/hvem skaper et miljø: folk eller trikkeskinner …?

  Arne Hansen

  Torsdag 03.11.2016
  Men å besøke venner og familie i strøket skal aldri mer bli mulig hvis man ikke har 100% beinstyrke, topp lungekapasitet og et velfungerende hjerte. Snart er mesteparten av Oslo bare for de unge og sterke. Triste saker!

  Legg til kommentar