Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til innføring av bompenger i Tromsø før det forefinnes et reellt kollektivt transporttilbud til/fra Tromsøya.

  Tromsø, Troms og Finnmark
  Nei til innføring av bompenger i Tromsø før det forefinnes et reellt kollektivt transporttilbud til/fra Tromsøya.
  Din signatur er mottatt
  Opprettet: 13.11.2016 av Hovedstyret for utviklingslagene i Tromsø kommune
  Sluttdato for signering: 13.12.2016
  Det planlegges bomring på Tromsøya, noe som medfører at alle som ikke er bosatt på Tromsøya men f.eks har arbeidssted på Tromsøya må passere gjennom bomring til/fra arbeidssted. Dette gjelder også til/fra skole, barnehage, fritidsaktiviteter, etc. Vårt krav: Hovedstyret for Utviklingslagene i Tromsø kommune krever at Tromsø kommune oppretter kollektive transportmuligheter på de aktuelle innfartsveger i Tromsø før bomringer etableres. Dette kollektivtilbudet må knyttes opp i mot tilhørende parkeringsplasser for de som ønsker å benytte kollektiv transport til/ fra Tromsøya. Disse parkeringstilbudene må være lokalisert på fastlandssiden og på Kvaløya, og være et helårstilbud. Dette tilbudet må være et økonomisk gunstigere alternativ enn bruk av privat transport gjennom bomring.
  1011 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.