Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Oppdrettsnæringen/Havbruk

  Vestland
  Oppdrettsnæringen/Havbruk
  Opprettet: 30.12.2016 av Rune Birger Nilsen
  Sluttdato for signering: 30.01.2017
  Oppdrettsnæringen drives ikke bærekraftig. Norsk lov brytes hver dag! Åpne merder medfører til en enorm marine belastning innen følgende områder: 1. Rømninger. 2. Lakselus 3. Sykdommer 4. Medisinering 5. Avfall 6. Økning i biomasse 7. Rensefisk Hensynet til «Føre-var prinsippet» og bærekraft følges ikke. Norsk lov oppfylles ikke med inneværende praksis. Fylkesmannen og Fylkesordfører i Hordaland må ta lukkede havbruk i sitt begrepsapparat. Oppdrettsnæringen i Hordaland må forplikte seg til å transformere åpne havbruk til lukkede havbruk så fort som mulig. Som midlertidig tiltak skal biomassen reduseres betraktelig slik at det marine miljø kan takle overgangen og at villaks og sjøørret ikke blir utryddet. Skal vi ha ville laks og sjøørretstammer i Norge i framtiden må oppdrettsanleggene lukkes i sjø eller i landbaserte anlegg. Alternativet er å vedta villaksen og sjøørreten som utryddet og generell usikker fremtid for vårt marine miljø og kultur.
  1 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.