Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Haram med i Nye Ålesund kommune

  Ålesund, Møre og Romsdal
  Haram med i Nye Ålesund kommune
  Opprettet: 22.01.2017 av Noralf Gamlem
  Sluttdato for signering: 22.02.2017
  Haram kommune skal forhandle med representantar for "Nye Ålesund kommune", med tanke på å bli del av den nye storkommunen.
  117 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  7 kommentarer:

  Ivar N Søvik

  Tirsdag 31.01.2017
  Hei ! Om man i utgangspunktet er for sammenslåing eller ei, så har regjeringen på en klønete måte startet opp prosessen! Og vi har slik saken har utviklet seg ikkje så mye annet valg enn å sjå på mulighetene.

  Noralf Gamlem

  Tirsdag 24.01.2017
  Nei, der har du eit godt poeng Kristian! :-) I realiteten er ikkje saka HANDSAMA av kommunestyret: Som Vebjørn skriv, så tok ikkje kommunestyret stilling til den. Vebjørn: Då er det jo ei NY sak for kommunestyret sidan den ikkje har vore handsama, er du samd i det? :-)

  Kristian Stråmyr

  Tirsdag 24.01.2017
  I regelverket kring innbyggarinitiativ stend det at saka ikkje skal vere handsama av kommunestytret i valperioden. Men etter mitt skjøn er det ikkje nok at fleirtalet har avvist å ta opp saka om godkjenning av intensjonsavtalen med Ny-Ålesund, som faktisk inkluderer ei prioritering av Hamnsundsambandet: https://alesund.kommune.no/images/stories/dokumenter/2016-dokumenter/ny_intensjonsavtale-juni.pdf

  Noralf Gamlem

  Tirsdag 24.01.2017
  Vebjørn, Dette tolkar eg slik at innbyggarforslaget IKKJE vil kome til å bli tatt opp som sak sjølv om vi får nok underskrifter. :-( Korrekt?

  Vebjørn Krogsæter

  Mandag 23.01.2017
  Forhandlingsutvalet til Haram kommune har allereie forhandla med "Nye Ålesund" Dette skjedde etter at forhandlingane om regionkommune ikkje førte fram, men Haram nådde ikkje fram med viktige saker som t.d. Hamnsundsambandet og kommunestyret tok ikkje stilling til avtalen fordi fleirtalet vurderte den som for dårleg. Slik sett er dette ikkje ei "ny" sak. Det einaste som har skjedd etter dette er at Ørskog har slutta seg til. Kommunestyret har og drøfta saka etter ein interpellasjon, men fleirtalet avviste å ta saka opp til ny vurdering.

  Vidar Tolås

  Mandag 23.01.2017
  Ha is i magen. Kun 19 % stemte for for Nye Ålesund kommune i folkerøystinga Ap lover å reversere tvangssammenslåinger https://www.nrk.no/norge/arbeiderpartiet-lover-a-reversere-tvangssammenslainger-i-kommunereformen-1.13335889 Er det blitt brukt tvang så kommer Senterpariet til å oppheve tvangsvedtaket høsten 2017 https://www.nrk.no/mr/sp-vedum_---jeg-tror-ikke-politikerne-tor-a-bruke-tvang-rett-for-stortingsvalget-1.12769871

  Nils Kristian Brunvoll

  Mandag 23.01.2017
  Støtter kravet, det er nå en har det beste utgangspunktet for å forhandle om det uungåelige

  Legg til kommentar