Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Tilskudd til kjøp av el-sykkel

  Bergen, Hordaland
  Tilskudd til kjøp av el-sykkel
  Opprettet: 23.01.2017 av Andreas Hurum Pedersen
  Sluttdato for signering: 23.02.2017
  Beskrivelse av ønsket tiltak, “tilskudd til kjøp av el-sykkel”: “Tilskudd til kjøp av el-sykkel” skal være et lavterskeltilbud i Bergen kommune med hensikt i å lette miljø- og samfunnsrelaterte byrder av et trafikkert sentrum i vekst. Økonomisk støtte i form av tilskudd til kjøp av el-sykkel vil kompromittere valg av bil over annen transportløsning, spesielt hos unge voksne i en etableringsfase på et stramt budsjett. Hvordan vil tiltaket lette de miljø- og samfunnsrelaterte byrdene av et sentrum i vekst? Et tilskudd til kjøp av el-sykkel vil ha som mål å dempe behovet for økt veikapasitet i Bergen. Å redusere antall kjøretøy vil gjøre det lettere for personer som er avhengig av annen transport til å kunne kjøre inn, ut og i sentrum på de mest belastede tidspunktene. Samtidig gir sykling helsegevinster og er arealeffektivt med forutsigbar reisetid. Hvorfor holder ikke en vanlig sykkel? Mange oppfatter det som tungvint å sykle uten ekstra drahjelp i motbakkene, spesielt i en kommune med uttalte topografiske høyde og lengdeforskjeller. Det er helt klart at ulike mennesker trenger ulike transportløsninger, derfor er det svært viktig å få støtte til et slikt tiltak. Gjennomføring. Tilskuddet begrenses til 20 % av kostnaden, og maksimalt 5 000 kroner. Det er et krav at søker må motta svar på søknaden i form av tilsagn før sykkel kan kjøpes eller bestilles. Kommunen bes sette av 3 millioner til gjennomførelsen av tiltaket i første omgang. Kriterier for å søke. Tiltaket gjelder kjøp av nye el-sykler ferdig monterte fra butikk i utvalgte butikker. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson. El-sykkelen må registreres i Falck sykkelregister eller tilsvarende register for sykler. Dette må dokumenteres ved ferdigmelding sammen med bilde av rammenummeret på sykkelen. Det gis kun tilskudd til én el-sykkel per person. Søker må være over 18 år gammel. Søker kan ikke eie diesel eller bensindrevet bil. Du kan ikke bestille el-sykkelen eller på noen annen måte starte med tiltaket før du har mottatt tilsagn fra Bergen kommune. Dersom du mottar annen offentlig støtte til tiltaket kan du ikke få støtte fra Bergen kommune. Du må ta vare på kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd. Søker må være bosatt i Bergen kommune.
  26 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Fay W

  Fredag 24.02.2017
  Det var synd jeg fant dette dagen før fristen. Om du kan legge ut igjen, og bruke sosiale medier for å dele så skal de være lett å få 300 signaturer. Jeg delte på Facebook, og fikk deg i hvert fall 23 av de 26 underskriftene. ;)

  Legg til kommentar